Румен Радев: Въвеждането на сертификат за COVID-19 не трябва да създава бариери и дискриминация - търсене храна и напитки при поискване

  • >> Следващото

0
Румен Радев: Карадайъ трябва да преосмисли понятието “родина"преди часи 38 минути

Румен Радев: Карадайъ трябва да преосмисли понятието “родина"преди часи 38 минути

bazar.bg

Подобни новини ВМРО излизат на протест, възмутени от изказване на Карадайъ 8 Юни, 2021 16:16 Илхан Андай: Карадайъ може да е полезен на Ердоган 8 Юни, 2021 09:19 Радев открива конференция на инициативата "Три морета" 8 Юни, 2021 07:09 Президентът: Най-важна е инвестицията в образованието 7 Юни, 2021 17:08 Патриотите: ДПС извърши национално предателство в Турция 7 Юни, 2021 16:33 Президентът Румен Радев взе участие в откриването на Транспортната конференция "Инициатива "Три морета" - единство, иновации, свързаност", където заяви, че България трябва да стане привлекателен регион за инвестиции. "Тази инициатива се роди като един ефективен инструмент за постигане на по-добри параметри на регионално сътрудничество, за постигане на по-висок икономически ръст, социално и икономическо сближаване с нашите партньори от Западна Европа чрез много по-добра свързаност: транспортна, енергийна и дигитална. Защо е толкова важна свързаността? Тя е изключително важен фактор за икономическо и социално развитие. Ако наложим картите на тази свързаност на Западна и Източна Европа, най-вероятно тази свързаност, нейното развитие като обща мрежа е правопропорционално на стандарта и качеството на живот. Няма как да догонваме тези държави, ако не ги догоним в инфраструктура, транспорт и дигитална свързаност", отбеляза държавният глава, цитиран от Фокус". "България погледна отвъд географския и времевия обхват на инициативата. Всички приеха нашите доводи, че не можем да говорим за ефективност на тази свързаност, ако има граници по оста север - юг, където е най-слабо развита нашата свързаност и тази граница да бъде точно българска. Визирам границата България - Гърция", каза още Радев. По думите му нашият принос е, че всички партньори и страни участнички са приели, че наистина нашият южен съсед, трябва да присъства. "Мога със задоволство да кажа, че президентът на Гърция ще бъде гост на срещата на върха в София", посочи държавният глава. "Друг важен приоритет, който поставихме, е да гледаме отвъд времевия хоризонт на тази инициатива, а именно интелигентния подход към търсене на решения. Радвам се много, че тук виждам млади хора, виждам експерти точно по транспортна, енергийна и дигитална свързаност, защото всички осъзнаваме голямото предизвикателство пред инициативата. Тук експертите ще посочат какъв е огромният финансов дефицит пред нас. Той се изчислява на трилиони евро, ако искаме нивото на нашата инфраструктура, да съответства на нивото на инфраструктурата в Западна Европа. Такива средства в момента няма. Работим те да нарастват в инвестиционния фонд", продължи президентът. Според него същността на инициативата е висока амбиция за бъдещето на нашия регион. Той изрази надежда днес да бъдат обсъдени важни аспекти на развитието ѝ. Пред журналисти Радев коментира срещата на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ с турския президент Реджеп Ердоган. "Лидерът на ДПС трябва да преосмисли понятието “родина". Според Конституцията на България не може да се създават партии на етническа и верска основа", отговори президентът. Румен Радев коментира и акцията на ДАНС. "В една правова държава не може и не трябва да има война между отделните институции, а прокуратурата трябва така да си върши работата, че да не се налага отвън да ни налагат санкции", категоричен беше държавният глава.

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.7 от 91 гласа.

08.06|17:27

0
Президентът Румен Радев наложи ново ветопреди часи 33 минути

Президентът Румен Радев наложи ново ветопреди часи 33 минути

bazar.bg

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г., съобщиха от "Дондуков" 2. В мотивите си държавният глава заявява, че подкрепя усилията за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. В същото време обаче въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Въведената възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти. Новата уредба не съдържа достатъчно гаранции, че отговорната и обществено значима задача на общините да осъществяват процедурите по отчуждаване ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в обществен интерес. Вместо това създава предпоставки да бъдат ограничени права на различни субекти. Ето и пълен текст на мотивите на президента Радев: М О Т И В И За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021г. Уважаеми народни представители, Подкрепям усилията на законодателя за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. Приветствам създаването на Единен публичен регистър за устройство на територията, общински регистри за имотите, които подлежат на отчуждаване, и въвеждането на възможност за обжалване на Общите устройствени планове в изпълнение на Решение на Конституционния съд № 14 от 2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г. Споделям основната част от мотивите, изложени от правителството в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ), включително необходимостта от намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, от запълване на определени законови празноти и създаване на законови предпоставки за упражняване на по-ефективен контрол от страна на компетентните административни органи. Не мога да отмина обаче определени разпоредби от ЗИД на ЗУТ, които отдалечават уредбата от основни конституционни начала и намаляват интензитета на защитата на правата на гражданите и юридическите лица. По § 11 от ЗИД на ЗУТ се създава нова ал. 3 в чл. 39 от ЗУТ, с която се предвижда, че за промяната на предназначението на сграда, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, се изисква предварително писмено съгласие от съответния министър. След като бъде сезиран, министърът е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или отказ. Отказът следва да бъде мотивиран. Предложената промяна е направена без убедителни мотиви и има риск да затрудни правоприлагането. Подобни опасения важат и във връзка с въведените промени по § 35 от ЗИД на ЗУТ относно разрешенията за изменение на подробните устройствени планове, когато се търси промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти – собственост на държавата и общините, които са „обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти“. Тук отново при произнасянето на министъра се изменя възприетият към момента принцип на мълчаливо съгласие като част от процедурата по промяна на предназначението. Самият принцип на мълчаливо съгласие е утвърден като важно управленско решение за намаляване на административната тежест за бизнеса и за борба с корупцията. Този принцип е и средство за улесняване на общуването на гражданите и юридическите лица с администрацията и с настоящото изменение се извършва отстъпление от един завоюван стандарт. Със ЗИД на ЗУТ се въвежда възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове (§ 30, т. 6 от ЗИД на ЗУТ), но тази възможност е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти. Новата ал. 12 на чл. 127 от ЗУТ ограничава срока за обжалване до 14 дни от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането на Общия устройствен план, а право да обжалват ще имат само собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Общите устройствени планове обаче съдържат предвиждания и тенденции за развитие на територията, насочени както формално към застрояването, така и към опазването на природните ресурси, икономическото и културното развитие на съответната територия. Преценката за законосъобразността на тези актове предполага разнообразие от житейски хипотези, в които засегнати могат да бъдат различни категории лица. Конституцията на Република България гарантира на гражданите право на защита и предвижда, че гражданите и юридическите лица имат право да обжалват всички административни актове, които ги засягат (чл. 120, ал. 2 от КРБ). Считам, че преценката за наличие на засягане от Общия устройствен план трябва да принадлежи на съда, като част от конкретните производства, в хода на които следва да бъде доказван правен интерес. В тази светлина намирам, че наложеното от § 30, т. 6 от ЗИД на ЗУТ ограничение е необосновано и потенциално застрашава основните конституционни принципи за съдебен контрол върху актовете на администрацията и правото на защита. Съгласно новата ал. 16 на чл. 148 от ЗУТ (§ 46, т. 3 от ЗИД на ЗУТ) разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот ще се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. Идеята на законодателя да допуска започването на строителство след приложена регулация, следва да бъде подкрепена. Прилагането на уличната регулация обаче е отговорност на общините - те имат право да отчуждават имоти, които попадат в уличната регулация срещу равностойно обезщетение за собствениците. Новата уредба не съдържа гаранции, че тази отговорна задача на общините ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в общ интерес, а вместо това създава предпоставки да бъде ограничено правото на строеж на различните субекти. Алинея 16 допуска негативни последици да възникнат за всяко лице, което има намерение да реализира право на строеж върху недвижим имот в рамките на подробния устройствен план, защото няма да получи разрешение за строеж, ако планът не е приложен. Така на практика несправедливо се ограничава стопанската инициатива на гражданите и юридическите лица. По § 49 от ЗИД на ЗУТ се добавя едно ново изречение в края на ал. 5 от чл. 154 от ЗУТ със следното съдържание: „заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа“. Формулирана така, забраната дава основание да се счита, че до момента на нейното влизане в сила заповедите за допълване на издадените разрешения за строеж са пораждали като правен ефект удължаването на разрешенията, а това не намира опора в действащото право. Освен мотивите по същество на конкретни разпоредби от ЗИД на ЗУТ, за пореден път изтъквам, че специално § 30, т. 6, § 46, т. 3 и § 49 от ЗИД на ЗУТ са внесени с предложения между първо и второ гласуване на законопроекта в зала и не съответстват на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност и стабилност, които ръководят законодателния процес в правовата държава. Тези предложения са с оскъдни и неясни мотиви, не са били подложени нито на обществено обсъждане, нито на експертна оценка за въздействието. С предложенията се допускат съществени промени във внесените от правителството законопроекти, тези промени биват гласувани само веднъж от Народното събрание, което е в противоречие с изискването на Конституцията за приемане на законите с гласуване на две четения. В тази връзка призовавам комисиите на Народното събрание да определят сроковете за подаване на становища по внесените законопроекти, когато срокът за депутатски предложения е изтекъл, за да може да бъде изразено валидно мнението на заинтересованите институции и граждански организации по техните предложения. Уважаеми народни представители, Като се ръководя от изложените мотиви, на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България връщам за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 11, § 30, т. 6, § 35, § 46, т. 3 (относно новата ал. 16 от чл. 148) и § 49 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.3 от 18 гласа.

05.02|13:46

0
Румен Радев се среща с президента на Италияпреди 3 часаи 14 минути

Румен Радев се среща с президента на Италияпреди 3 часаи 14 минути

bazar.bg

Подобни новини Стъки се кандидатира за президент 28 Май, 2021 09:14 И Италия ни натисна за отношенията със Скопие 28 Май, 2021 06:04 Радев: Нямаме нужда от посредници в историческия спор 27 Май, 2021 16:35 Румен Радев подписал рокадите в ДАНС преди да отлети за Скопие 27 Май, 2021 15:08 Президентът подари на папата триптих от Тревненската школа 27 Май, 2021 13:54 Продължава посещението на президентът Румен Радев в Италия, информира NOVA. Днес държавният глава ще проведе среща с италианския си колега Серджо Матарела. В българската делегация за посещенията в Рим и Ватикана са министърът на културата Велислав Минеков, общественици, представители на Българската православна църква, както и на Католическото вероизповедание в България. Държавният глава е придружаван и от съпругата си Десислава Радева.

Италия Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.6 от 17 гласа.

28.05|10:04

0
В Европа! Без ограничения при влизане в Дания с Covid сертификатпреди 32 минути

В Европа! Без ограничения при влизане в Дания с Covid сертификатпреди 32 минути

bazar.bg

Свързани новини Неваксинираните са съучастници в убийство 18 Октомври, 2021 19:00 Двукратен ръст на пътуванията в ЕС 18 Октомври, 2021 15:09 Над 75% от пълнолетните граждани на ЕС са напълно ваксинирани 18 Октомври, 2021 13:42 Дания освобождава от ограничения при влизане в страната европейските граждани със сертификати за Covid -19. По информация на посолството ни в Копенхаген новите правила влизат в сила от 25 октомври. За всички граждани от ЕС и Шенгенското пространство, които не притежават съответния сертификат, се изисква да направят PCR тест не по-късно от 24 часа след пристигането си в Дания.

Дания Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 2 от 10 гласа.

18.10|19:24

0
Корнелия Нинова: Да не извиваме ръцете на Румен Радев за третия мандатпреди часи 9 мин

Корнелия Нинова: Да не извиваме ръцете на Румен Радев за третия мандатпреди часи 9 мин

bazar.bg

Подобни новини Ива Митева: Актуализацията на бюджета ще мине по график 23 Август, 2021 13:32 Нинова: Не бива да ни обединява само миналото 21 Август, 2021 18:00 Велев: Притеснява ни липсата на актуализация на бюджета 21 Август, 2021 16:25 Свиленски: Ако „Има такъв народ” ги няма, няма да има кабинет 20 Август, 2021 20:46 Нинова: Всички ограничителни мерки да вървят заедно с компенсации 20 Август, 2021 14:11 Да изчакаме решението на Румен Радев до петък, не можем да му налагаме на кого да даде третия мандат. Ако го даде на нас, първата ни задача е в 7-дневен срок да излъчим премиер. Това заяви на извънредна пресконференция лидерът на БСП Корнелия Нинова. За 5 г. мандат нито веднъж ние като партия не сме си позволили да му даваме решения по въпроси, които са в неговите правомощия и няма да го направим и сега, припомни лидерът на БСП. Докато чакаме президента до петък, четирите партии /б.р. БСП, Ива такъв народ, Демократична България и "Изправи се БГ! Ние идваме!"да постигнем съгласие как да се актуализира бюджетът. Приоритет са преизчисляването на пенсии, парите за COVID кризата, лекарите на първа линия, средства за мигрантската вълна, парите на строителните работници, компенсациите на засегнати от COVID кризата. Мнозинството за актуализация на бюджета ще е добър знак, че можем да имаме такова и за правителство, отбеляза Корнелия Нинова. Тя припомни, че "Има такъв народ" също ще са поканени на разговорите - и за актуализацията, и за правителство. "Ние разбираме, че ситуацията е изключително напрегната и емоционална, затова изисква висока степен на разум", посочи тя. "Нашата позиция винаги е била да има принципност, прозрачност и стабилност в нашите позиции. Затова ние няма как да погазим Конституцията и да поставим президента в неловката ситуация и да му налагаме на кого да връчи третия мандат. Това е единствено в правомощията на президента Радев. Не може партиите да го налагат. За 5-годишен мандат никога не сме си позволили да му даваме решения. Ще изчакаме до петък. Ако го връчи на нас, ще започнем разговори с другите партии, като първата ни задача е да издигнем премиер, а след това да подготвим приоритетите и да разговаряме по персоналния състав", заяви още Нинова. По отношение на бюджета и конкретни политики, Нинова посочи, че БСП ще водят разговори с протестните партии с конкретните предложения на левицата. Но да се обсъжда партиите да казват на президента на кого да даде мандата би било унизително и за него и досега в историята не се е случвало, разкри още тя и допълни, че парламентът трябва да се заеме с актуализацията на бюджета още тази седмица, до петък, когато президентът ще връчи и третия мандат. Според Нинова, ако няма актуализация, това най-вече ще засегне медиците на първа линия, които са уморени от борбата срещу COVID-19, ще има нужда от лекарства - например "Ремдесивир", преизчисляването на пенсиите, инфлацията изяжда каквото и да е увеличение на доходите. С някои от предложенията на служебния кабинет не сме съгласни, посочи тя по отношение на проекта за актуализация, направен от служебното правителство. Нинова коментира и мигрантската криза. "Ние бяхме инициатори за приемане на едно решение да не се подписват квоти за прием на бежанци. Оставаме на същата позиция от 44-то Народно събрание".

Бел.ред. 2 509 864 българи заявиха на Референдума от 2016 г. , че депутатите трябва да се избират на мажоритарни избори в два тура, но политическия елит и неговите кукловоди не позволяват това да се случи, а в техните медии темата е табу. Легитимни ли са за Вас избраните след това парламенти? Линк към резултатите от анкетата

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.3 от 18 гласа.

23.08|16:03

0
Румен Радев: В Северна Македония съществува език на омразата към Българияпреди часи 17

Румен Радев: В Северна Македония съществува език на омразата към Българияпреди часи 17

bazar.bg

Свързани новини Голяма новина за българите в Северна Македония 26 Юли, 2021 17:00 Президентът е на посещение в Залцбург 26 Юли, 2021 06:50 "България е най-силният привърженик на разширяването на ЕС, но не може да допусне нарушаване на правата на гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание". Това заяви българският държавен глава на среща с австрийския си колега Александер Ван дер Белен, която се проведе днес в Залцбург. Българският президент е на работно посещение там по покана на австрийския си колега. Двустранните отношения между България и Австрия са на отлично ниво с интензивен политически диалог, включително в рамките на конструктивното сътрудничество по теми от европейския и международен дневен ред. Тази позиция заявиха държавният глава Румен Радев и федералният президент на Австрия Александер Ван дер Белен. Румен Радев и Десислава Радева бяха посрещнати от Александер Ван дер Белен и съпругата му Дорис Шмидбауер с официална церемония в резиденцията „Залцбург“ в историческия център на града. Двамата президенти проведоха разговор на четири очи и работна среща. Румен Радев изтъкна, че Австрия е водещ търговски партньор и инвеститор в страната. През 2020 година стокообменът между двете страни възлиза на 1.358 млрд. евро, а австрийските инвестиции у нас са в размер на 319.2 млн. евро. България насърчава интереса на австрийските компании към нови инвестиции или разширяване на тяхното присъствие в приоритетни области като медицински и лабораторни доставки, биоземеделие, инфраструктурни проекти, машиностроене, електроника, заяви държавният глава. Румен Радев открои и значението на задълбочаването на преките контакти между български и австрийски институции в областта на висшето образование, науката, културата и иновациите. Засилване способността на Европейския съюз за икономическото възстановяване от пандемията, укрепването на механизмите на съюза при реакции в кризи, както и преходът към дигитална и зелена икономика бяха сред темите, обсъдени по време на срещата. „Кризата с COVID-19 открои необходимостта от диверсификация на веригите за доставки, особено когато става въпрос за обществена безопасност или стратегически сектори. В тази насока трябва да идентифицираме областите със стратегическо значение за ЕС и да ги развием приоритетно“, заяви президентът. Стъпките за постигането на климатично неутрален ЕС също бяха обсъдени по време на срещата. Двамата президенти бяха единодушни, че ограничаването на емисиите на парникови газове ще донесе ползи за околната среда и здравето на европейските граждани, както и ще допринесе за дългосрочната глобална конкурентоспособност на европейската икономика чрез въвеждане на иновации и зелени технологии. „Този преход обаче трябва да е справедлив за всички държави членки и да следва принципите на солидарност и споделяне на тежестта. Трябва да се отчитат специфичните национални обстоятелства и да се поставят реалистични и достъпни цели, които няма да предизвикат енергиен или икономически колапс в по-слабо развитите държави“, заяви Румен Радев. Той посочи, че за постигане на целите на ЕС за 2030 година с хоризонт до 2050 година трябва да се осигурят и адекватни инструменти за мобилизиране на необходимите инвестиции, а преходът в страни с БВП по-нисък от средния за ЕС трябва да бъде подкрепен допълнително. Сред темите на разговора беше и политиката на ЕС за разширяване към Западните Балкани. На срещата беше подчертано, че европейската интеграция на държавите от региона е в интерес на стабилността и икономическото развитие на Европа. Президентът Радев отбеляза, че България принципно и последователно подкрепя европейската перспектива на региона, която обаче не бива да се ограничава само до формални етапи в процеса на присъединяване и не може да накърнява интересите на държавите членки на Съюза, както и неговите ценности. Във връзка с постигането на напредък в европейската интеграция на Република Северна Македония българският държавен глава заяви, че страната ни очаква ясна политическа воля от югозападната ни съседка за прилагане на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете държави, подписан през 2017 година. „Въпреки че в Скопие твърдят, че покриват критериите за присъединяване, все още ставаме свидетели на системно нарушение на правата на гражданите на РСМ с български произход и тяхната дискриминация, все още съществува език на омразата към България в учебниците и в публичното пространство. Напредъкът и решаването на тези въпроси зависят изключително от политиките на РСМ, с която България многократно е изразявала готовност да води конструктивен и открит диалог. Това е начинът да се създаде климат на доверие и да се постигнат конкретни, устойчиви и необратими резултати, които да доведат до започване на преговори за членство в ЕС“, заяви Румен Радев. Той отбеляза, че в рамките на Словенското председателство на Съвета на ЕС страната ни е готова да работи по постигането на напредък по чувствителните теми и на приемливи и за двете държави решения. Двамата президенти обсъдиха реформата в областта на убежището и необходимостта от ясен план на ЕС с насоки в случай на бързо нарастване на миграционните потоци. По-късно днес Румен Радев и Александер Ван дер Белен, придружени от своите съпруги Десислава Радева и Дорис Шмидбауер, ще посетят премиерата на операта „Дон Жуан“ (Don Giovanni) в рамките на Залцбургския музикален фестивал.

Австрия Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.5 от 31 гласа.

26.07|19:11

0
Ген. -майор Григоров за ФАКТИ: Валентин Радев трябва да се готви за съдебен процеспреди 1

Ген. -майор Григоров за ФАКТИ: Валентин Радев трябва да се готви за съдебен процеспреди 1

bazar.bg

Още по темата Ципов: Радев да каже имал ли е информация за разследваната от ОЛАФ обществена поръчка 7 Февруари, 2021 06:22 Татяна Дончева: От МВР са закупили яка джипка, а не декоративен SUV 5 Февруари, 2021 10:17 Валентин Радев: Бях длъжен да сключа договор за колите на МВР 4 Февруари, 2021 17:01 Проф. Радулов пред ФАКТИ: С бюджет от 1.5 млрд. нашите полицаи ходят одрипани 3 Февруари, 2021 00:01 Докладът на ОЛАФ присъединен към дело за търговия с влияние 2 Февруари, 2021 13:40 Спецпрокуратурата разследва служители на МВР за измама с пари за служебни коли 2 Февруари, 2021 09:43 Ще се опитам първо да направя оценка на ситуацията от гледна точка на логиката на развитие на обществена поръчка и не на последно място на длъжностните лица, които са имали ключово влияние и ключова роля да вземат съответните решения, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки''. Така започна участието при Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ на генерал-майор Валери Григоров, бивш началник на ''Гранична полиция'', днес част от коалиция "Ние, гражданите". Той коментира детайлно скандала, огласен ОЛАФ, с обществената поръчка за автомобили в МВР. ''Да започнем от там, че 2016 г., когато българското правителство внушаваше с много силна медийност и натиск върху обществото това, че имаме сериозен миграционен натиск на българските граници, заради което се налага да бъдат предприети спешни мерки. В тази връзка Европейската комисия предостави на българската държава бюджет от 160 млн. евро в рамките на основните политически приоритети към онзи момент с една-единствена цел - укрепване на външните българските граници, укрепване на вътрешната сигурност в страната и не на последно място миграционният натиск, който да бъде овладян през Дирекция "Миграция". Това беше добър политически ход от страна на управляващите, но какво се получи в рамките на времето... В началото на 2017 г. беше направена една пресконференция с министър Бъчварова, вицепремиер на Републиката и министър на вътрешните работи, където бяха огласени политическите намерения и цели във връзка със спешните мерки, които се финансират от Европейската комисия. Малко след това беше подадена оставката на правителство номер 2 на Бойко Борисов. Така че, ползвайки силата на въздействието, управляващите от ГЕРБ бих казал, че удариха камбаната, но сега пък я покриха с една силна пелена и политическо влияние за това да се внуши, че виждате ли тогава служебният министър на вътрешните работи - Пламен Узунов, който беше с един много кратък мандат и който по стечение на обстоятелствата на 2 март само е стартирал процедурата на обществената поръчка, е виновен'', коментира генерал-майор Григоров. ''На 4 май 2017 г. приключва мандатът на министър Узунов и в крайна сметка основната част от процедурите, производството, изборът на изпълнителите на обществената поръчка се развиват в рамките на правителството "Бойко Борисов 3", където министър на вътрешните работи е Валентин Радев. Това, че се говори в една посока, в която се създава представа, че виждате ли за краткия период от 2 месеца министър Узунов извърши всичко, това не е така. Защото, ако направим един разрез на длъжностните лица, които са предприемали важни, значими действия от гледна точка на процедурата на обществената поръчка, ние ще видим, че оторизирането лице, съгласно Закона, заявителят и бенефициентът на тази основната част на обществена поръчка, е настоящият министър на вътрешните работи Христо Терзийски - тогава в качеството си на директор на Национална служба "Полиция". Той е заявителят, той е инициаторът, той създава техническите параметри и изискванията на необходимите технически способности на техниката, която те заявяват'', заяви още той. ''Второто длъжностно лице, което трябва да бъде споменато, това е настоящият административен секретар - Бойко Славчев, който е упълномощеното лице по смисъла на чл.7 от Закона за обществените поръчки и който, освен че със заповед назначава комисията, която следва да разгледа, да приеме, да обработи конкретните оферти на фирмите, участващи в обществената поръчка, той има и пряката отговорност да контролира процеса и производството по самото произвеждане на обществената поръчка, въпреки че към настоящия момент, малко преди това, министърът Бъчварова беше създала изрична дирекция, по смисъла на Закона за МВР, за провеждане на обществени поръчки. Това идва да покаже, че, въпреки че има компетентна дирекция и директор по Закона за обществените поръчки, те възлагат наблюдението, контрола и организацията на произвеждането на обществената поръчка на административния секретар'', уточни генерал-майор Григоров за публиката. ''На следващо място трябва да отбележим компетентността и, бих казал, високата степен на отговорност проявена от директора на Дирекция "Европейски проекти и програми" Мая Петкова. По стечение на обстоятелствата аз съм имал възможността да работя с нея, дори аз съм я назначавал в рамките на структурите на "Гранична полиция".В началото на януари 2018 г. тя, притеснена от обстоятелството, че Европейската комисия вече забелязва някакви симптоми на нарушаване на процедурата по обществената поръчка, в една много прецизна докладна записка информира ресорните заместник-министри. Двамата заместник-министри (б.р. единият, от които Красимир Ципов, който днес е депутат от ГЕРБ), проявявайки високо чувство за отговорност поставят резолюции съответните дирекции - Гранична полиция и тази, която е за обществените поръчки в МВР, да се съобразят с указанията на Европейската комисия. А указанията на ЕК са със сходен мотив - поради това, че тя не знае подробности в българското законодателство, настоява принципно да бъдат съобразени основните принципи, касаещи европейското право, по отношение на провеждането на обществени поръчки. Това са прозрачност, равнопоставеност на всички участници и много добро показване на критериите, с които се измерва участието на всеки един от участниците в обществената поръчка'', поясни бившият началник на ''Гранична полиция''. ''Един конкретен факт, който трябва да бъде отбелязан, е обстоятелството, че Европейската комисия казва, че в сходна ситуация на противоречие, при провеждането на процедурата, са и други обществени поръчки в рамките на този пакет. Или това е - вторият елемент е доставка на оборудване за привеждане в действие на интегрираната информационна система за наблюдение на границата. Тази интегрирана информационна система има първа задача да бъде приведена в действия и втора - развитие на сензорни системи за контрол на самата граница, касаеща външните граници на България. Както и 70 броя автомобили със специфични качества, с оглед на висока проходимост по границата'', добави генерал-майор Валери Григоров. ''За хаоса около говоренето и избутването на преден план на лица, които са отговорни, но сега искат да създадат друга представа в обществото, че виждате ли това не е така, както се представя, аз ще кажа само един факт. Самият заместник-министър, който е бил към момента - Красимир Ципов, е ресорно отговорен. Както и другият заместник-министър, който наблюдава Дирекция "Европейски проекти и програми". Те мълчат. Г-н Ципов направи едно кратко изявление, но в крайна сметка от него не стана ясно неговият конкретен ангажимент. След като той е казал: "Изпълнявайте дадените от Европейската комисия указания", защо тогава неговият министър Валентин Радев, след като се е суетял и 6 месеца не подписва, се обосновава на това, че виждате ли КЗК се е произнесла, Върховният административен съд се е произнесъл и в резултат на това, че се е произнесъл той едва ли не е бил длъжен да подпише договора. Напротив! Г-н Радев е извършил действия, с които той е поставил под въпрос вече дадените указания и не е изпълнил указанията, както и предложенията, с това, че е подписал един договор, който би следвало да прекрати и обществената поръчка да започне отново'', каза още той. ''Не на последно място, в суетенето си на бързане и на натъкмяване на обстоятелствата, те не коригират един от сроковете. В договора изрично е посочено, че те трябва да доставят автомобилите до края на септември 2017 г. Те това не го правят в установения срок, вече е реновиран договорът с Европейската комисия и всъщност те излизат извън рамките на установения от Европейската комисия срок и правилото да не се нарушават процедурите'', отбеляза представителят на ''Ние, гражданите''. Генерал-майор Григоров изтъкна това, че се говори, че с парите, получени за изпълнението на обществената поръчка, е закупена емблемата на ЦСКА от Гриша Ганчев, който е собственик на фирмата, спечелила обществената поръчка. Той обърна внимание и на това, че е имало промяна на технически параметри в обществената поръчка: "Това означава нагаждане на обстоятелства с оглед на постигане на конкретна крайна цел", каза генерал-майорът. Според него прокуратурата също трябва да обърна внимание на това. Водещата Лили Маринкова сподели хипотеза, че всичко, случващо се около тази сага с автомобилите и соченето на Пламен Узунов като виновник, е може би целенасочен удар от страна на ГЕРБ срещу президента Румен Радев, като причината е обявяването на намеренията му за втори президентски мандат. Генерал-майор Григоров възприе мнението и каза следното: ''Познавайки маниера на поведение, на политическо говорене, бих казал и на брутален подход на институционално ниво от страна на министър-председателя, който не употребява българският език в добра посока, използва груб език, използва лексиката на улицата и, бих казал, че показва една изключително негативна форма на лошо, улично възпитание. Той показа и вкара пороци в институционалното управление на държавата и, освен че разрушава държавността, той заличи способностите на българската съдебна власт да бъде гарант за демократичния и правов характер на българската държава. Това е най-тежкият и сериозен проблем на настоящия момент в България''. В процес на разговора стана дума и за Специализирания съд и прокуратура. ''По силата на трудовите ми ангажименти и развитието ми в професионален план, аз имах възможността да бъда в Съдебната палата 9 години, в Апелативен съд - София. Наблюдавах много внимателно създаването на тази Специализирана прокуратура и съд, както и много внимателно - анализирайки дейността. Сега през погледа на политическия анализ мога да кажа, че този Специализиран съд и прокуратура, които са създадени с една-единствена цел - да водят тежка борба с най-тежките престъпления в страната, а това са организираната престъпност, получи една уродлива форма на политическо гонение чрез Специализираната прокуратура. Това е уродливост и поради факта, че в крайния резултат на влезли в сила присъда в тези съдилища - апелативната и първоинстанционната наказателна колегия на Специализирания съд, ние виждаме, че около 35% от съдебните актове са споразумение между прокуратурата и съда. И аз бих казал - след като специализираният орган за разследване на най-тежките престъпления в страната се споразумява в съдебна зала и приема форма на съжителстване с престъпността, то защо ни е необходим този Специализиран съд? Това е голямата тема за необходимата съдебна реформа, която трябва да отвори възможността за справедлив и честен съдебен процес'', заяви по темата генерал-майор Валери Григоров. "Колкото и да бягат управляващите от ГЕРБ, фактите са безспорни. Една процедура, започнала 2016 г. при правителството на Бъчварова, проведена в голямата си степен, на 90% от министър Валентин Радев и подписан договор на 22 февруари 2018 г. от министър Валентин Радев, няма как да бъде приписана на който и да е друг. Министър Радев трябва да се подготви за един съдебен процес, в който той да докаже защо - въпреки експертните доклади, въпреки указанията на Европейската комисия, си е позволил да подпише един договор, който причинява много тежки финансови задължения на българската страна или е увреден бюджетът на България'', категоричен бе той. Генерал-майор Григоров е на мнение, че единственият полезен ход на Валентин Радев, в качеството му на министър на вътрешните работи, е бил да прекрати обществената поръчка и да я започне наново. "Бойко Борисов в първия мандат се оправдаваше със Станишев, във втория мандат също говореше за това, че Станишев е допуснал тежки корупционни механизми и "Тройната коалиция" е един тежък порок. Но ние виждаме, че през трите правителства на Борисов имаме разграбена банка и нейните активи в размер на 10 млрд., ежегодна контрабанда в размер на около 10 млрд. Гражданският проект "Ние, гражданите", които ще ще участваме в предстоящите парламентарни избори, сме сметнали, че около 67 млрд. са причинените вреди на българския бюджет от страна на правителствата на Борисов. Няма да пропуснем и онова, което може би една част от вашите зрители са забравили, че в първия мандат на Бойко Борисов има 16 млрд. не събрано ДДС, което е част от общата глобална сума, за която ние говорим. Правителството на Бойко Борисов с всеки изминат ден, оставайки във властта, е пагубно за икономическия, политическия, социален и обществен статус на българската държава'', каза в заключение един от днешните събеседници на Лили Маринкова. Целия разговор можете да изгледате във видеото:

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.2 от 10 гласа.

09.02|21:11

0
Румен Радев официално представя служебен кабинет N2 (ВИДЕО)преди 2 часаи 24 минути

Румен Радев официално представя служебен кабинет N2 (ВИДЕО)преди 2 часаи 24 минути

bazar.bg

Свързани новини Без изненада! Кирил Петков и Асен Василев са аут от служебния кабинет №2 на Румен Радев 16 Септември, 2021 08:06 Президентът обявява състава на новото служебно правителство 16 Септември, 2021 05:49 Президентът Румен Радев официално представя служебен кабинет N2. Така за пръв път в най-новата история на България служебен кабинет ще предаде властта на друг служебен кабинет. Основната задача пред новото правителство ще бъде да организира и осигури безпроблемното протичане на вота на 14 ноември, когато ще се проведат избори 2 в 1: Президентски и предсрочни парламентарни. Румен Радев отчете, че политическата класа не е успяла да разчете успешния модел на служебния кабинет и не излъчила редовен кабинет. Възстановяването на държавността ще отнеме време, ще ви организират протести, стачки и компромати, ще ви товарят с греховете на старата власт, предупреди президентът. Румен Радев благодари на досегашните министри за усилията и резултатите и обяви, че може да погледне с удовлетворение към месеците, в които са носили отговорност за управлението на България. Той изтъкна провеждането на честни избори. Благодаря ви, че на практика доказахте идеята ми, че е възможно единодействие. С дейността си вие върнахте доверието в институцията. За съжаление, политическата класа не възприе модела на служебното правителство. За първи път в своята история България е в ситуация едно служебно правителство да наследява друго, изтъкна държавният глава. Правителството разкри тежкото наследство, олигархичния модел на управление, разрухата в социалните проблеми, пресечи множество корупционни схеми и се противопостави на модела на завладяната държава, отчете Радев. Той изтъкна, че е бил постигнат рекорден икономически ръст на приходите и исторически ниска безработица. След 13 г. политическо безхаберие, актуализирахме пенсиите и изведохме пенсионерите над линията на бедност. Планът за възстановяване и устойчивост от насипно състояние е преведен във вид, готов за внасяне в ЕС, похвали още служебното правителство Радев. Това е пълният списък на кабинета, публикуван в "Държавен вестник": Стефан Янев, служебен министър-председател на Република България; Гълъб Донев, служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика; Бойко Рашков, служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи; Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства; Георги Панайотов, служебен министър на отбраната; Стойчо Кацаров, служебен министър на здравеопазването; Виолета Комитова, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството; Николай Денков, служебен министър на образованието и науката; Светлан Стоев, служебен министър на външните работи; Даниела Везиева, служебен министър на икономиката; Валери Белчев, служебен министър на финансите; Янаки Стоилов, служебен министър на правосъдието; Велислав Минеков, служебен министър на културата; Асен Личев, служебен министър на околната среда и водите; Христо Бозуков, служебен министър на земеделието, храните и горите; Христо Алексиев, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Андрей Живков, служебен министър на енергетиката; Стела Балтова, служебен министър на туризма; Андрей Кузманов, служебен министър на младежта и спорта. Трима са вицепремиерите - вътрешният министър Бойко Рашков, социалният Гълъб Донев и Атанас Пеканов, служебен зам. министър-председател по управление на европейските средства.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.3 от 44 гласа.

16.09|11:47

0
Митинг-шествие ще съпроводи предизборния дебат между Румен Радев и Анастас Герджиковпред

Митинг-шествие ще съпроводи предизборния дебат между Румен Радев и Анастас Герджиковпред

bazar.bg

Свързани новини Дебатът Радев - Герджиков ще е в четвъртък 16 Ноември, 2021 14:09 Митинг-шествие ще съпроводи предизборния дебат между ген. Румен Радев и проф. Анастас Герджиков. Това съобщиха организаторите на шествието "Агора България", които бяха сред най-активните граждани, протестиращи срещу Бойко Борисов и Иван Гешев. Шествието ще премине под надслов "България си има президент!" и ще се проведе на 18 ноември (четвъртък), като в 17:00 часа ще тръгне от Президентството към сградата на БНТ на улица "Сан Стефано" 29. Публикуваме и пълното съобщение на "Агора България": "Скъпи сънародници, Смели Българи, Преди година и половина българският народ обяви война до край на мафията, обсебила всички институции и структури на държавата. Единствената свободна зона, необсебена от пипалата на октопода, беше Президентството. След упорити протести продължили повече от 400 дни, Борисов и неговата шайка бяха изтласкани от официалната власт, но днес с подкрепата на външни свои партньори, те протягат мръсните си ръце именно към президентската институция. На 18-ти ноември т.г. (четвъртък) от 17:00 ч. пред Президентството започва митинг-шествие до сградата на БНТ на ул. "Сан Стефано" 29. Този митинг е в подкрепа независимостта на Българската държава от намеса на външни и вътрешни тъмни сили на международната мафия. Призоваваме всеки български гражданин да бъде съпричастен в делото за възстановяване на държавността в Родината ни - както в борба на площада, така и в активно участие на втория тур на президентските избори! В БНТ ще се проведе предизборен дебат за Президент на Републиката за периода 2022-ра - 2027-ма година. Дебат между фаворита на мафията и обединителя на Братството на Почтеността. Ние, единствено ние - българите трябва да защитим Отечеството си от действията на коварното задкулисие и съдействащото му влияние от вън. Преди 5 години турският президент Реджеп Тайип Ердоган осигури електорална подкрепа от наши сънародници в неговата страна чрез всеобхватни машинации в полза на Цецка Цачева и ГЕРБ. Днес това се извършва отново в полза на един пластелинен човек, готов да бъде и еничар само и само да покаже, че е верен и послушен изпълнител на волята на сарайско-библиотекарската престъпна групировка, завзела за жалост отдавна българското висше образование, превръщайки го в своя банка "Кадри". Анастас Герджиков е символ на национално предателство. Той зае позиция, в която се заявява, че е готов да бъде медиатор между палач и жертва. За 32 години български преход палачите ни заслужават справедлива присъда, а не индулгенция. Единственият Български президент, служещ на Народа си и застанал до него се казва Румен Радев. Той е Държавният глава на нашата Майка България. Ние категорично няма да позволим и ще предотвратим извършването на престъпление от страна на Анастас Герджиков да стане съучастник на криминалната българска мафия начело с ГЕРБ и нейните партньори в Анкара! Долу пипалата от нашия Президент!".

Бел.ред. Първите по смъртност в света са последни по избирателна активност. Ние, българите. Наистина ли не ни пука как ще продължим напред?! Ще оставим ли твърдите партийни ядра на статуквото и гласовете от съседна страна да решат и тези избори?! Да излезем в неделя и да гласуваме масово! България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.2 от 48 гласа.

16.11|17:07

0
Дебат между Румен Радев и Анастас Герджиков по 5 актуални теми (ВИДЕО)преди 7 часаи 59

Дебат между Румен Радев и Анастас Герджиков по 5 актуални теми (ВИДЕО)преди 7 часаи 59

bazar.bg

Подобни новини Ето какви въпроси си зададоха Радев и Герджиков по време на дебата 18 Ноември, 2021 21:40 Зелено движение подкрепя Румен Радев на балотажа 18 Ноември, 2021 18:05 ДПС изтри от "Фейсбук" агитационния материал за Герджиков 18 Ноември, 2021 17:42 Кирил Петков с призив да се гласува за Румен Радев ВИДЕО 18 Ноември, 2021 15:26 Проф. Росен Стоянов: Дебатът между Радев и Герджиков може да повиши избирателната активност 18 Ноември, 2021 12:49 Започна дебатът между ген. Румен Радев и проф. Анастас Герджиков преди балотажа в неделя, в който двамата ще премерят сили за президентския пост. Ето и темите, които те ще коментират: 1. Актуални въпроси - ток, цени, пари и бюджет, COVID-19 и решения как да се излезе от здравната криза. 2. Международна политика. 3. Отбрана и сигурност. 4. Обединението, което е е основата на решението на всички кризи. 5. Точка разни - така метафорично е определен кръг от въпроси от последните дни. Сред тях например е промяната на конституцията. С първите си думи Радев поздрави БНТ за хубавото студио и призна, че очаква с опонента си да обменят визии за бъдещето на страната. "Благодаря на Радев, че прие дебата, макар и в предпоследния ден от кампанията. Кандидатирам се, защото виждам страната в криза и вярвам, че заедно можем да излезем от нея", каза на свой ред проф. Герджиков. На първия тур на вота убедително победи Румен Радев, който спечели по официални данни на ЦИК 49,41% подкрепа, а опонентът му събра 22,82% от гласовете на избирателите. Това е първи дебат за двамата, като ректорът многократно призоваваше настоящия президент за такъв. Радев от своя страна призна, че е взел най-справедливата позиция - да дебатира с основния си претендент, след като види резултата на изборите. Моята главна цел е да има редовно правителство и работещ парламент“, поде Герджиков. Радев призна, че според него също трябва да има такова, основано на консенсус: „Цената трябва да е внимателно премерена. Партиите на промяната имат политическата инициатива и подходът, който виждаме в момента е много обнадеждаващ – правителство не около министерски кресла, а около ясна визия“, каза Радев. Герджиков пък подчерта, че именно подобен подход е предложил самият той на партиите. „Тогава на другите им се видя смешно, но сега видимо е практически приложимо“, добави той. Радев обясни, че ако остане президент, би предложил на Петков да търси сходство по секторни политики. По думите му при предишните консултации е имало съпротива за диалог. „Сега мисля, че този път трябва да бъде извървян и да се търси компромис, който да направи всяка една от партиите“, обясни той. Проф. Герджиков само поздрави Петков за това, че търси общите черти, но и нападна Радев: „Ваша работа бе да намерите общото между партиите, а не да ги разединявате, както вие г-н Радев направихте“, каза той. Радев обаче каза, че президентът е посредник, а не арбитър и не може да чертае коалиции. Той добави, че за третия мандат умишлено е избрал БСП, защото формацията е показала, че е достатъчно отговорна и диалогична. „На първия тур получих 80% от гласовете на ГЕРБ и 10% на всички останали. Тогава повечето формации бяха издигнали собствен кандидат. Сега това се промени. Кандидатите сме двама. Лесно хората могат да се ориентират мажоритарно какъв президент търсят и с каква визия“, каза Герджиков. На въпрос дали ПП е негова партия Радев призна, че не се занимава с инженерство в политиката: „Петков разкри редица порочни схеми на предишното управление и сам реши да скочи в партийната политика. Това е негово право и отговорност. Ако реша да създавам партия, аз ще застана отпред. Когато имам кауза, няма да бутам други хора напред“, призна още президентът. „Моят изборен резултат зависи от свободната воля на всеки българин. Трябва да се отървем от убеждението, че българските избиратели са крепост. Те имат разум. Благодаря на всички свободолюбиво мислещи хора в ДПС“, каза Радев. „Ръководството на ДПС отдавна ми иска оставката и то има причина да ми го иска. Българите знае защо. В Конституцията не пише, че съм обединител. Аз съм олицетворение на единството – около принципи и визия. Не може да преследваме различномислещите с прокуратурата, чиито действия одобрявате. Президентът не е политически неутрален .Той има право и според мен е длъжен, да има мнение, политическа оценка и политически изявления, които аз правех, заяви Румен Радев. Според него той се е намесил, когато е имало криза: „Българите излязоха на улицата заради липсата на свобода на словото, медиите и корупцията“. Герджиков отвърна: „Защо говорите за българите, които помнят. Трябва да сте президент на всички граждани, не само на българите. Защо не кажете какво прави Бойко Рашков. Вчера е имало полиция в СУ, за да питат дали има хора, които купуват гласове“, запита Герджиков. „Рашков е назначен за служебен министър. Той работи само по сигнали. Ако има сигнал МВР спазва закона и го проверява. Притискат се купувачите на гласове, а някои го приемат за репресия“, отвърна му Радев. Според Радев само хората, които си купуват гласове, може да имат против подобни действия. Герджиков обаче светкавично отвърна: „Слезте от облаците и стъпете на земята. Питайте хората, там където ходите, какво виждат". „Отдавна съм слязъл от облаците жив и здрав при моята професия. Хората благодарят, че не ги мачкат с купуване на гласове“, отвърна Радев. Герджиков захапа Радев и за това, че не показва Конституцията си: "Явно тя в момента може да ви спре, а новата може би няма да може. Защо не искате да я покажете, покажете проекта си", призова го той. "Проектът ми е на голям екип от хора. Много хора от СУ също участват. Мога да ви успокоя, че този проект няма плашещи постановки за демокрацията. Той започва от гражданските права", обясни му Радев. Основният проблем на прокуратурата - няма независима институция, която да разследва главния прокурор, той на практика е несменяем, акцентира Румен Радев. Основната причина да променим Конституцията е върховенството на правото - да променим съдебната реформа, заяви Анастас Герджиков. Според него има персонализиране на проблемите с прокуратурата. Според Герджиков е нужен друг подход с РСМ и те трябва да започнат разговора. Единствено, което българката държава иска, е да се спазва Договорът за добросъседство, да се спре езикът на омразата и да се уважават правата на българите там и да е подобри транспортната свързаност. Преди ние да сме получили ясни и необратими гаранции, гарантирам, че България не може да каже "Да" на членството на Република Северна Македония в Европейския съюз, преди да се прекрати нарушаването на правата на българските граждани в РСМ, да се унищожава българското културно наследство, да се изкорени езикът на омразата в музеи, държавни институции, учебници, заяви Радев. Двамата потвърдиха, че са ваксинирани срещу коронавируса. Герджиков заяви, че е достатъчно да видим броя на починалите и болниците, за да се убедим, че все още не сме излезли от кризата. Попита защо зеленият сертификат е въведен по този начин. По думите му зеленият сертификат е принуда хората да се ваксинират, но въпреки това ги призова да го направят. Радев попита каква е алтернативата на зеления сертификат. Това, което е проблем, е изоставането с ваксинацията. Броят на починалите от COVID-19 е правопропорционален на неваксинираните, каза Радев. Парите за медицинските служители са увеличени, има медикаменти, за първи път се раздават безплатни лекарства, осигурен е кислород, заяви Радев. Герджиков тук опонира, че ситуацията не е толкова "розова". Заяви, че медиците на първа линия трябва да бъдат стимулирани. Лекарите са изключително натоварени, но ние не оставихме хора без достъп до медицинско обслужване, отвърна Радев. Зеленият сертификат не е приятен, но алтернативата е локдаун. Герджиков заяви, че българският бизнес е пред крах. Кривата и при енергията и при газа започва от януари и до септември се е увеличила два-три пъти Ако не е бил забавен планът за възстановяване и устойчивост, е можело да получим нужните средства. Радев опонира, че цяла Европа е изправена пред крах. Призова да не се спекулира с инфлацията, България не е изключение. Тя е породена от повишаването цената на горивата и тока. Бизнесът не е получил компенсации, а небитовите потребители още не са усетили скока в цената на тока, но вече са усетили поскъпването на храните и другите услуги, заяви Герджиков. Това, което направи правителството, е най-голямата компенсация в Европа - 110 лв. за малките предприятия, до 140 лв. Други държави свалят 10% от ДДС. Над 250 000 семейства са компенсирани, акцентира Радев. Нито една държава в ЕС не е спряла своя износ на електроенергия, в България има излишък на електричество, проблемът е, че всички малки потребители бяха хвърлени във вихъра на свободния пазар, коментира още Румен Радев. Русия не може да ни бъде враг, българите я виждат като освободител. Към Русия прибягват давещи се политици. Най-важно е да търсим диалог. Диалогът ЕС-Русия е в критично състояние. Президентът Байдън започна диалог с Путин през главата на ЕС, коментира Радев. „Имаме интерес да работим с Русия, както и с всяка друга страна с подобна икономика. Приветствам позицията ви за прагматика. Не чух отговор за Крим. Той за мен е украински и няма значение какъв флаг се вее над него“, каза той. Радев отвърна, че във външната политика е важно да има прагматизъм, а наложените санкции не дават резултат: „Няма промяна в поведението и резултат от санкциите. Търсят се вече прагматични подходи как да бъдат решени тези проблеми“, каза Радев. Според него Русия е важен фактор за сигурността и в борбата с тероризма. „Не чух отговор на въпроса си“, настоя Герджиков. „Крим е руски, какъв да е“, отвърна Радев и затвори темата. "Шпионският скандал е сложен и важен, трябва да си зададем обаче въпросът защо системата за достъп до класифицирана информация, бе пробит. Тази система е отговорност на българските служби. Не трябва да си затваряме очите. Какво стана с г-н Гебрев и близките около него, които бяха отровени", каза той. "Хибридните заплахи не трябва да се подценяват, както беше при Плевнелиев. Имам уважение и симпатия към руснаците. Това обаче да ни смятат наполовина техни не може да продължава", смята Герджиков. Според него САЩ не се меси във вътрешните работи на никоя страна: "Те просто отстояват интересите си", добави той. Според него ние просто трябва да отстояваме също националните си интереси. Корупцията трябва да приключи, защото пречи на икономиката, пречи на чуждите инвестиции и нарушава чувството за справедливост на българските граждани, призова Герджиков. Всички данни, дошли по "Магнитски", са позор за нас. Трябва сами да установим върховенство на закона и да си решаваме проблемите с корупцията, заяви Радев. Приветствам решението на САЩ за прилагането на закона "Магнитски". Това беше решителен акт в подкрепа на българската демокрация, защото имаме много резолюции, анализи, приети декларации, но практически ефект няма. Действията по закона "Магнитски" бяха силен практически акт и ще има дългосрочни последици, заяви Радев. България е държава на първа линия, като такава не можем да приемаме бежанци. Ние си имаме достатъчно тук, на държавите от първа помощ трябва да се оказва всестранна помощ, защото нашата граница е външна за ЕС, коментира Радев. Ние не можем да не приемаме никакви бежанци, защото те с хора в беда. Покрай тях обаче идват мигрантите, които нямат нищо общо с бежанците, там често е замесен и трафик на хора, каза Герджиков. Черно море става пресечна точка на геополитически интереси. Ние не трябва да допускаме свръхмилитизация на Черно море. Политиката на България трябва да бъде за деескалация на напрежението.

Бел.ред. Първите по смъртност в света са последни по избирателна активност. Ние, българите. Наистина ли не ни пука как ще продължим напред?! Ще оставим ли твърдите партийни ядра на статуквото и гласовете от съседна страна да решат и тези избори?! Да излезем в неделя и да гласуваме масово! София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4 от 42 гласа.

19.11|04:25

0
Осман Октай пред ФАКТИ: Присъствието на Пеевски създава мощна изолация на ДПС- и в парламента, и в страната (ВИДЕО)

Осман Октай пред ФАКТИ: Присъствието на Пеевски създава мощна изолация на ДПС- и в парламента, и в страната (ВИДЕО)

bazar.bg

Подобни новини Надежда Йорданова пред ФАКТИ: Спрямо Пеевски има един щит, който на този етап е непробиваем (ВИДЕО) 5 Октомври, 2021 17:07 Георги Ганев, "ДБ", пред ФАКТИ: "Сарайският модел" замени КТБ с ББР 31 Август, 2021 20:57 Никола Вапцаров пред ФАКТИ: ДПС ги е страх от служебното правителство 17 Август, 2021 16:43 Методи Андреев пред ФАКТИ: Борисов, Доган и Трифонов са политически олигарси 10 Август, 2021 21:45 Росен Миленов за ФАКТИ: Българите виждат, че зад екипа на Трифонов прозира ръката на ДПС 3 Август, 2021 22:09 Преди Движението за права и свободи да обявят, че ще имат собствена кандидатура за президент, познавайки кухнята и манталитета вътре в партията, аз още тогава казах, че те ще имат този път собствена кандидатура. И даже казах, че най-добрият вариант за тях е да номинират самия Доган. Ако искат да мобилизират избирателите в една сложна за тях ситуация, когато са не само във вътрешен конфликт с всички останали граждани и политически формации, но са и в конфликт на международното поле. Особено след обявяването на Пеевски по санкциите "Магнитски". Това каза пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ политическият анализатор Осман Октай. С тази провокация на Делян Пеевски в две листи на ДПС те директно се конфронтират с американския департамент и Америка. А хората, които ми се обадиха от Истанбул разтревожени, казват: "Нашият Ердоган, диктаторът, също се опитваше да се противопоставя на Америка. А икономиката ни рухна, след като Америка се отдръпна. Какво би станало с Доган и модела "Доган" в една такава конфликтна ситуация? Това, че Делян Пеевски се самоналожи да бъде номиниран, и да получи имунитет, за да покажат, че каквото и да се случва около него- той е факторът. Мисля, че Доган и компания, ДПС поемат огромен риск за своето политическо бъдеще. Преди време Костов в едно изявление до медиите попита кой е предупредил Пеевски, за да се измъкне от фирмите си, да ги прехвърли. Аз тогава казах- на срещата Ерик Рубин, предпоследният посланик на САЩ, на срещата му с Доган, е изразил тревожност, че ако Пеевски евентуално бъде осветен по "Магнитски" дали това би имало етническо напрежение. Доколко е важен фактор той за Доган?. И тогава аз казах , всъщност, че Ерик Рубин е човекът, който е казал за Пеевски на Доган. Какво искам да кажа с този пример? До такава степен са тежки зависимостите на Доган от този модел. Вътре в страната те са защитени от Главна прокуратура, от всички служби в България. Те затова всички обикалят медиите, включително ГЕРБ, включително други. Каквито и да е чекмеджета да се покажат, каквито и да е престъпления да се покажат, те постоянно казват: "Покажете, нека да има съдебна присъда, тогава". Те разчитат на Висшия съдебен съвет, на Главна прокуратура и на различни свои позиции в различни служби, че са недосегаеми. Но това вече се променя в България. Днес всички ни вкарват кое е дясно, кое е център, кое е ляво и т.н. Днес битката е отвоюването на държавата от тази мафия, която се е окопала 20 години. Аз на срещата си с президента Радев, който ме покани в Инициативния комитет, и се съгласих да участвам, много хора после ми питаха как може да си с толкова много хора в различна компания. Аз казах: "Когато днес трябва да отвоюваме държавата от окопалата се 20 години до последното село групировки , мафия, и партиите управляват като групировки, ние всички трябва да сме обединени. Първо да отвоюваме държавата и след това да си я преподредим по европейски принципи, демократични принципи. Знаете ли защо тези т.нар. Патриотични формации отпаднаха от парламента? Защото те са като скачени съдове- долу, на общинско ниво, винаги са прегърнати. Хората виждат това. И в следващия парламент т.нар. патриотични формации няма да имат никакъв шанс. Нито на президентските избори, нито ще бъдат в следващия парламент. Те преиграват темата, но вече това не им върши работа. В момента с тази зависимост, и с това, което демонстрира моделът "Доган", последните ходове, ще платят много висока цена. И особено номинацията на Делян Пеевски разтревожи толкова много мюсюлмани в момента, защото осъзнават, че мафията ги употребява. Всичко това тепърва предстои. Избирателите на ДПС, особено когато видяха лукса на Росенец, и когато Доган и компания закараха 5000 млади хора. Оттам нататък много неща се промениха в това избирателно пространство. Позволете ми да знам, да комуникирам постоянно с хората- от Разград, Кърджали. Хората са разтревожени. Те казват " За съжаление , г-н Октай, през тези 20-30години никой не ни подаде ръка от другите политически формации. Всички се прегръщат с модела "Доган". И на местно, и на централно ниво. С кандидат- президент Карадайъ, мислейки, че ще се мобилизират, напротив, те ще загубят още повече. Ще има отдръпване. Ако на миналите избори бяха около 300 хиляди, сега сигурно ще паднат и на 250 хиляди гласа. И още повече, че те не може да ги компенсират в циганските секции в страната. Сега ще обясня защо казвам, че мюсюлманите у нас и изселниците са разтревожени от номинациите на Пеевски. До вчера всички казваха :"Дистанцирайте се от Пеевски, може и да преговаряме. Не само новата формация. Когато имаше среща на ИТН с ДПС, "Демократична България" реагираха срещу тази среща. И всичко това разруши комуникацията. Хайде сега да видим, в следващия парламент, дали някой дори ще се ръкува с депутатите на ДПС в коридорите. Ако не ги снимат Присъствието на Пеевски създава много мощна изолация на самата партия ДПС от тук нататък. И в парламента, и в цялата страна. Целият разговор може да проследите във видеото:

Бел.ред. Уважаеми читателю, 14 ноември 2021 г. ще е уникален ден, когато ти ще гласуваш едновременно за конкретен човек (мажоритарен избор на президент) и за списък от хора (подбрани от и верни на задкулисието нови депутати). Усещаш ли разликата? България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.9 от 40 гласа.

12.10|18:53

0
Продавам био орехи, сертификат!

Продавам био орехи, сертификат!

www.olx.bg

Продавам био орехи, сертификат! Дом и градина Храни, добавки, напитки 4 лв. По договаряне гр. Силистра, Изток днес

27.10|21:48

0
Пчелен прашец 2020! ! Био Сертификат!

Пчелен прашец 2020! ! Био Сертификат!

www.olx.bg

Пчелен прашец 2020!! Био Сертификат! Дом и градина Храни, добавки, напитки 15 лв. По договаряне гр. София, Студентски град днес 15 лв.: Прашецът е добит от пчелин, намиращ се в екологично чиста местност в подбалкана, село Черешовица, област Монтана! БИОсертифициран изсушен и пречистен пчелен прашец, чийто вкусови и здравословни каче...

18.11|21:22

0
Пчелен прашец 2021! ! Био Сертификат!

Пчелен прашец 2021! ! Био Сертификат!

www.olx.bg

Пчелен прашец 2021!! Био Сертификат! Дом и градина Храни, добавки, напитки 15 лв. По договаряне гр. София, Манастирски ливади днес 15 лв.: Прашецът е добит от пчелин, намиращ се в екологично чиста местност в подбалкана досело Черешовица! БИОсертифициран Пчелин!!! Изсушен и пречистен пчелен прашец, чийто вкусови и здравословни качества ...

01.05|22:15

0
Кашу и Бадем Сурови Сертификат за качество

Кашу и Бадем Сурови Сертификат за качество

www.olx.bg

Кашу и Бадем Сурови Сертификат за качество Дом и градина Храни, добавки, напитки 15.90 лв. По договаряне гр. Ботевград днес 15.90 лв.: Здравейте, ние сме българска фирма, продаваща ядки и сушени плодове. Ядките имат сертификат за качество. При желание могат да се покажат спецификации и тестове на партидите ядки, доказващи техния прои...

06.11|19:01

2
Пчелен прашец РЕКОЛТА 2021! ! Био Сертификат!

Пчелен прашец РЕКОЛТА 2021! ! Био Сертификат!

www.olx.bg

Пчелен прашец РЕКОЛТА 2021!! Био Сертификат! Дом и градина Храни, добавки, напитки 25 лв. По договаряне гр. София, Манастирски ливади днес

31.05|22:32

0
Европа трябва да разговаря с Китайпреди 28 минути

Европа трябва да разговаря с Китайпреди 28 минути

bazar.bg

Свързани новини ЕС очаква решение между България и Северна Македония 28 Септември, 2021 16:22 ЕС осигурява медийна прозрачност 27 Септември, 2021 17:19 Европа трябва да разговаря с Китай. Това обяви заместник – председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс, съобщи ТАСС. Идеята е да се договорят конкретни действия. Посочват се екологичните програми на Китай. Страната вече обяви план за климатична неутралност. Европейски представители настояват за бързи действия. Това трябва да стане чрез диалог на високо ниво. Тимерманс призна, че Китай има своя принос по темата. Припомня се, че Парижкото споразумение нямаше да бъде сключено, ако не беше подкрепата на страната. Важно е обаче да се намери диалог за общи действия. Европейски представители подкрепят идеята.

Франция Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1 от 3 гласа.

29.09|16:40

0
БАЗ: Зеленият сертификат е решение за икономикатапреди 50 минути

БАЗ: Зеленият сертификат е решение за икономикатапреди 50 минути

bazar.bg

25.10|10:00

1
Продажам лешници тонда и рантр. с био сертификат и пчелен мед букет

Продажам лешници тонда и рантр. с био сертификат и пчелен мед букет

www.olx.bg

Продажам лешници тонда и рантр. с био сертификат и пчелен мед букет Дом и градина Храни, добавки, напитки 7 лв. По договаряне гр. Разград, Бели Лом днес 7 лв.: Продажам лешници тонда джентиле и ран трапезунски с био сертификат и пчелен мед букет и рапица

05.01|17:04

0
Христо Проданов: БСП е с виждане, че трябва да има правителствопреди часи 23 минути

Христо Проданов: БСП е с виждане, че трябва да има правителствопреди часи 23 минути

bazar.bg

Свързани новини Кадиев сравни настоящата политическа ситуация с избора на Пеевски за шеф на ДАНС 26 Юли, 2021 20:20 Радостин Василев, ИТН: До края на седмицата би трябвало да има готов кабинет с имена 26 Юли, 2021 15:02 Александър Симов: Битката срещу БСП не е спирала четири години 26 Юли, 2021 06:45 БСП продължава преговорите с ИТН 25 Юли, 2021 16:10 „Нашата партия е с виждане, че трябва да има правителство в България, защото има много важни въпроси, които трябва да бъдат решени – актуализация на бюджета, преизчисление на пенсиите, Планът за възстановяване и развитие". Това каза в ефира на bTV секретарят на ИБ на БСП Христо Проданов. "Правителството трябва да бъде съставено на база на политически приоритети. Кораб, който няма посока, не може да очаква попътен вятър. България досега, по време на управлението на ГЕРБ, нямаше посока - освен кражби и корупция. Трябва да бъде дадена посока за развитието на България, която да бъде следвана дългосрочно, за да може да очакваме попътен вятър", каза още той. По думите на Проданов голяма част от държавите в ЕС вече са получили оценка на плановете си за възстановяване и развитие и припомни, че става дума за милиарди, които ще допринесат за съживяването на икономиката на България. Темата за преговорите с ИТН, той коментира: „Националният съвет даде мандат на преговорния екип да настоява за решенията и политиките във връзка със социалните теми – увеличение доходите на хората, преизчисляването на пенсиите, образованието и науката, здравеопазването. Това за нас са основните теми, както и борбата с корупцията, тъй като тя е в основата на всички проблеми”. Проданов коментира още, че е нужна и съдебна реформа, която не трябва да бъде „козметична”, а да се направи така, че да започне съдебната система да работи в полза на гражданите.

Бел.ред. И двете партии, ИТН и ГЕРБ, обещаха на избирателите си мажоритарен вот и получиха общо 128 депутата. Сега ще изпълнят ли обещанието си? Линк към резултатите България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 3.2 от 5 гласа.

26.07|21:28

0
Асен Василев: Не трябва да се въвежда задължителна ваксинацияпреди часи 37 минути

Асен Василев: Не трябва да се въвежда задължителна ваксинацияпреди часи 37 минути

bazar.bg

Подобни новини Иво Инджов: Кирил Петков се справи блестящо като министър, с Асен Василев се ползват с високо одобрение 6 Ноември, 2021 05:47 Кирил Петков: Излиза, че съм 10 пъти по-богат от Борисов. Съмнявам се да има само толкова 5 Ноември, 2021 14:59 Асен Василев: Казусът с гражданството на Кирил Петков е абсолютно безпредметен 31 Октомври, 2021 20:11 Василев: Декларацията на Петков е с абсолютно вярно съдържание 28 Октомври, 2021 19:40 Асен Василев кани Борисов на публичен дебат 28 Октомври, 2021 15:34 "Не трябва да се въвежда задължителна ваксинация". Това каза в ефира на Bulgaria ON AIR Асен Василев, цитиран от novini.bg. "Трябва истинска информационна кампания. Направихме всички мерки да се налагат на база това колко хора има в болниците и колко свободни легла има. "Зеленият сертификат" да е на база и преболедуване с доказани антитела. Надяваме се скоро това да стане факт и в Европа", коментира председателят на "Продължаваме промяната". Василев призова всички българските граждани да се ваксинират. "Много ясно е планирано действието, което се случва в момента. Благодарение на актуализацията на бюджета има средства за хората на първа линия. Най-големият цинизъм е, че има шефове на болници, които получават заплати от по 100 хил. лв. на месец, а медицински сестри получават почти минимални заплати", каза още той.

Бел.ред. Уважаеми читателю, 14 ноември 2021 г. ще е уникален ден, когато ти ще гласуваш едновременно за конкретен човек (мажоритарен избор на президент) и за списък от хора (подбрани от и верни на задкулисието нови депутати). Усещаш ли разликата? България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 3.1 от 27 гласа.

10.11|23:27

0
Диана Дамянова: На Борисов не му трябва пиар, а слугинажпреди 4 часаи 52 минути

Диана Дамянова: На Борисов не му трябва пиар, а слугинажпреди 4 часаи 52 минути

bazar.bg

Подобни новини Бойко Борисов: Изборите са предрешени! 14 Септември, 2021 14:12 Мая Манолова пусна кадри от друга спалня, свързвана с Борисов - тази в Паламара ВИДЕО 14 Септември, 2021 11:42 Доц. Славов: Днес г-н Гешев не е сред нас - щях да го питам дали чатенето с пиара на Борисов е елемент от независимостта 13 Септември, 2021 16:20 Божков: Когато Бойко още пращаше Севда при мен, той заяви, че на следващите президентски избори ще се кандидатира 13 Септември, 2021 14:13 Правна комисия за пореден път ще се опита да обсъди закриването на специализираните съд и прокуратура 13 Септември, 2021 13:38 Няма скандал с ”Pi ar Sevi Boiko”, защото това е едно рутинно действие, което винаги се е случвало. Това коментира експертът по връзки с обществеността Диана Дамянова в ефира на ”Честно казано с Люба Кулезич” по Евроком. "В случая с Бойко Борисов, аз съм имала допир до него в много ранния етап, когато дойдоха на власт през 2009 г. и ми трябваха много малко срещи, за да разбера, че на Бойко Борисов не му трябва пиар, който да му дава акъл, а от слугинаж, който да изпълнява функции и аз не ставам за тази работа", каза още тя. “Гешев е представител на Борисов, дори служител на Борисов и на шайката около него.”, смята тя. По думите на Дамянова Гешев не е дори и човек, "на когото би позволила да ѝ измете стълбището".

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 3.9 от 26 гласа.

16.09|03:47

0
Дали пък Лаура Кьовеши не трябва да започне разследването на измами с еврофондове от. .. Враца?

Дали пък Лаура Кьовеши не трябва да започне разследването на измами с еврофондове от. .. Враца?

bazar.bg

Свързани новини Прослойката "усвоители" на евросредства е притеснена от забавянето на Плана 13 Септември, 2021 10:00 Кьовеши дойде, видя и не ни освободи 14 Юни, 2021 16:00 Спряха тролейбусите в Хасково заради авария 27 Януари, 2021 13:34 Започнало е производството на 30 нови тролея за София 8 Декември, 2020 15:11 ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото. На 13 декември 2019 година "Тролейбусен транспорт–Враца" ЕООД взима решение да открие обществена поръчка за модернизиране на градския транспорт в Община Враца. Целта е доставка на 9 броя тролейбуси с дължина 12 (+/-1) метра. Обществената поръчка е във връзка с проект по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Прогнозната стойност на поръчката е 9 090 000 лева без ДДС. Едноличен собственик на капитала на "Тролейбусен транспорт–Враца" ЕООД” е Община Враца. Обществената поръчка е обявена в същия ден на взимането на решение за нея - 13 декември. Срокът за получаване на офертите е 22 януари 2020 година, до 17:00 часа. Впоследствие срокът е променен на 14 февруари 2020 година. За изпълнител на обществената поръчка е определен "Авто Инженеринг Холдинг Груп" ЕООД, като договорът за доставката на тролейбуси е подписан на 5 август 2020 година. Сключеният договор е на стойност 9 087 300,00 лева без ДДС. И тук започват съмненията. Изискваните по договор 9 броя тролейбуси би следвало да са на полската марка Energis, модел "Metropolis MP". В своето предложение за изпълнение на поръчката определената за изпълнител компания "Авто Инженеринг Холдинг Груп" ЕООД декларира, че ще достави именно такива тролейбуси (подписът на кадъра е умишлено скрит на наша страна, за да се избегне евентуалното му неправомерно използване от някого). Наш читател обаче ни сигнализира, че доставените 9 броя тролейбуси са с марка ВКМ, модел БКМ32100D, "Ольгерд"- производство на беларуското дружество ОАО "Белкоммунмаш". От ФАКТИ се заехме да проверим дали това е така. Доказателството на разликата между изискваните и доставените тролейбуси идва от техния уникален идентификационен номер или т.нар. VIN (Vehicle Identification Number). VIN служи като уникален идентификатор на превозното средство, състои се от 17 знака (цифри и главни букви), които показват уникалните характеристики, спецификации и производител на превозното средство. VIN кодовете на всички девет тролейбуса са започват с "Y3". VIN кодовете на произведените в Полша тролейбуси започват със "SU-SZ". Производството на Беларус обаче започва именно с код "Y3-Y5". Самата информация за VIN кодовете на тролейбусите получаваме чрез справка в транспортната база данни http://phototrans.eu/. В профила на "Тролейбусен транспорт–Враца" ЕООД в базата данни през 2021 година са получени 9 тролейбуса. Всички са произведени от "Белкоммунмаш". В информация на отделните тролейбуси откриваме техните VIN кодове. Видно от кадъра по-долу, неговият VIN кодовете е на тролейбус, произведен в Беларус. Припомняме, че Беларус е държава с наложени санкции от Европейския съюз заради сериозните нарушения на правата на човека в държавата и жестоките репресии срещу гражданското общество, демократичната опозиция и срещу журналисти. Въпросът е - има ли злоупотреба с евросредства? А още и защо е сключен договор за конкретна марка тролейбуси, а са доставени различни? Отговарят ли доставените тролейбуси на изискванията за щадене на околната среда? Каква е стойността на доставените тролейбуси, различни от реално поръчаните? И защо с европейски средства държава-членка на Европейския съюз купува тролейбуси от Беларус, известна като "последната диктатура в Европа", която е с наложени санкции от Съвета на Европейския съюз? По информация на ФАКТИ към настоящия момент в Европейската прокуратура има подаден сигнал по този случай. Затова добавяме и предходните въпроси и питането - дали именно от Враца не бива да започне разследването на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за злоупотреби с евросредства у нас? Питането е риторично.

Враца България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 3.5 от 13 гласа.

30.09|14:38

0
Гръцки 100% натурален сок от нар БИО Ophellia БЕЗ добавена ЗАХАРсертификат за БИОгр. Димитровград, Хаскововчера2 лв

Гръцки 100% натурален сок от нар БИО Ophellia БЕЗ добавена ЗАХАРсертификат за БИОгр. Димитровград, Хаскововчера2 лв

bazar.bg

РАЗГЛЕДАЙТЕ останалите ми обяви за ДИРЕКТЕН внос на ГРЪЦКА стока - като натиснете бутона "ВСИЧКИ ОБЯВИ НА ТОЗИ ПОТРЕБИТЕЛ" в горния десен ъгъл в секция "Потребител" под името на фирмата !!! Светът на средиземноморския зехтин е пред вас - насладете му се ! "Каламата Олив Ойл" ЕООД се занимава с директен внос на стоки ПРОИЗВЕДЕНИ и ПАКЕТИРАНИ в Гърция вноса ни е ГЛАВНО от Гърция в бъдеще ще имаме удоволствието да Ви предложим и разширим гамата си със зехтини и внос на такива от Испания. Най-големия ОНЛАЙН маркет за Гръцки зехтин екстра върджин, Върджин зехтин, Помаче зехтин за готвене, маслини, БИО сок от нар + различни вкусове 100% със сертификат, Премиум мармлади 85% плод, гръцки чай с шафран, балсамов оцет, балсамов крем(редукция за салати и месо) различни вкусове, доматено пюре, маслионова паста и много други. Прахове и перилни препарати от Гърция, Италия и Германия. Продаваме на едро и дребно. Издаваме фактури по ДДС. КЪМ ВСЯКА ПОРЪЧКА СЕ ПРИКРЕПЯ КАСОВ БОН. Ежеседмично посещаваме градовете Първомай, Пловдив, Асеновград, Пазарджик, София. Ежеседмично или през седмица посещаваме градовете Ст.Загора, Н.Загора,Сливен, Ямбол, Сунгуларе, Омуртаг, Търговище, Разград, Шумен, Варна, Бяла, Поморие, Несебър, Бургас. Сок от нар 100% натурален БЕЗ ДОБАВЕНА ЗАХАР различни вкусове на марката Офелия: нар 0,250мл. - 2,00лв. нар и боровинка 0,250мл. - 2,10лв. нар и плодове от арония 0,250мл. - 2,10лв. нар и алое вера 0,250мл. - 2,10лв. нар 1л. - 6,10лв. БИО нар 1л. - 6,20лв. + (сертификат за качество за БИО пройзводство и район) ВАЖНО четиво: Ново проучване разкрива, че сокът от нар е много подходящ по време на бременност.Сокът от нар, който се добива от малките семена на екзотичния плод, е определян за един от най-здравословните сокове с изключителни ползи и положително въздействие върху човешкото здраве. Сладката, рубиненочервена течност по естествен начин повлиява възпаления, висок холестерол, високо кръвно налягане, има силно антиоксидантно и противовъзпалително действие. Изключително полезен при репродуктивни проблеми. Цените са с включено ДДС. Продажба с фактура по ДДС. Можем да подготвим стока за износ дирекнто от Гърция към съответната държава за внос на стоката предлагаме и етикетиране на съответния език. Благодаря за вниманието... Очакваме вашата поръчка на 08 84 64 10 10 (viber, whatsapp и telegram) Усмихнат ден Ви желаем :)

21.04|00:18

0
Младен Маринов: Мигрантският натиск е увеличен, трябва да се работи по отношение на каналджиите

Младен Маринов: Мигрантският натиск е увеличен, трябва да се работи по отношение на каналджиите

bazar.bg

Подобни новини България моли ЕС за помощ заради бежанския натиск 1 Септември, 2021 07:12 Министърът на отбраната: Командироваме военни на границата, натискът се увеличава 26 Август, 2021 18:45 Военният министър: Подготвяме се за мигрантски натиск 21 Август, 2021 14:28 БОЕЦ настоява за санкции по "Магнитски" за Борисов, Гешев, Терзийски и Маринов 18 Август, 2021 13:18 Младен Маринов: Извинявам се, но не изваждайте от фокуса и многото случаи на пострадали полицаи 17 Август, 2021 14:26 Мигрантският натиск категорично е увеличен, това го казаха и главният секретар, и директорът на "Гранична полиция", каза пред журналисти депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш вътрешен министър Младен Маринов, който участва в заседанието на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. На него бяха изслушани директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Деян Моллов и главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров за готовността на граничните съоръжения за предстоящата мигрантска криза. Изслушването беше закрито за медиите заради наличието на класифицирана информация в изложенията им, а Моллов и Тодоров си тръгнаха от комисията без да се спрат пред журналистите, съобщи novini.bg. Натискът е вследствие на причини, които са извън България, извън българската политика, знаете какво се случва в Афганистан, така че няма как да избягаме. Въпросът е какви мерки ще се вземат и как ще се поддържат, коментира Младен Маринов в отговор на въпрос. Попитан за състоянието на преградното съоръжение, Маринов каза, че на изслушването са посочени два участъка, които са компрометирани вследствие на природни сили, и които ще се отремонтират. Теренът там е изключително сложен, но мисля, че това не е някакъв сериозен проблем, по-скоро проблемът е поддръжката, посочи Маринов. Преградното съоръжение е само елемент от противодействие на нелегалната миграция, коментира и депутатът от ГЕРБ-СДС, и също бивш вътрешен министър Христо Терзийски. Оградата по границата е едно съоръжение, което, предполагам, никой вече няма съмнение, че върши работа и че беше важно да бъде изградено, независимо по кое време е градено и на колко етапа - да не се спекулира с това политически. Бяха осигурени над 160 млн. евро преди, за да се поддържа и да се изгради тази система - като включим инженерно-техническото съоръжение, след това надграждането със съответните сензори, камери, датчици, които да дават информация, така че е въпрос на поддръжка оттук нататък, каза Младен Маринов. Голяма част от тях са извън гаранционна поддръжка, но има сключени договори, надявам се политическото ръководство на МВР да направи всичко възможно и от Европа, и в рамките на солидарността, която имат европейските държави към тези на първа граница, да се отпуснат още пари, добави той. Освен физическата охрана трябва да се наблегне и да се работи оперативно по отношение на каналджиите, и най-сериозната работа трябва да се хвърли във външнополитически аспект. Което вече съответно трябва на ниво правителство да се работи с държавите, които са източник на тази миграция, най-вече с Турция като наша съседка. Защото в Гърция доста ни изпревариха в тази политика, а знаете, че преди водещи бяхме ние, коментира Маринов. Лично за нас и за политическа партия ГЕРБ е тревожно, отбеляза Маринов в отговор на въпрос какво е положението на границата в момента, защото мигранти има и в София. Знаете, че ние първи поставихме въпроса в Народното събрание за този проблем, който някак се подминаваше. Хубавото е, че сега всички разбраха, че това е наистина сериозен проблем. Колегите взимат мерки, но трябва да се взимат и особени мерки по отношение на контингента, който реално се занимава с каналджийство, защото това е основната причина потоците да се насочват към определена граница. Те винаги отиват там, където имат някаква логистика и някаква възможност да минат, обясни Маринов. Според нас трябва да се хвърли достатъчно ресурс за оперативна работа и за работа по организираните престъпни групи, които се занимават с каналджийство, отбеляза той.

Бел.ред. 2 509 864 българи заявиха на Референдума от 2016 г. , че депутатите трябва да се избират на мажоритарни избори в два тура, но политическия елит и неговите кукловоди не позволяват това да се случи, а в техните медии темата е табу. Легитимни ли са за Вас избраните след това парламенти? Линк към резултатите от анкетата

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.6 от 19 гласа.

02.09|01:34

0
Обмислят тест или зелен сертификат за учителите, ако най-малките се върнат в класпреди ч

Обмислят тест или зелен сертификат за учителите, ако най-малките се върнат в класпреди ч

bazar.bg

Подобни новини Проф. Ива Христова: Обсъждат дали да се получава сертификат срещу тест за антитела 27 Октомври, 2021 22:08 Къде можем да си направим безплатно бърз антигенен тест 26 Октомври, 2021 17:50 Здравното министерство: Тестът за антитела не е основание за зелен сертификат 26 Октомври, 2021 18:09 Столичната здравна каса работи в нарушение-липсва достатъчно персонал със зелен сертификат 26 Октомври, 2021 12:24 Отсрочката изтече, от днес глобяват за липса на "зелен сертификат" 25 Октомври, 2021 05:39 Обмисля се или тест, или зелен сертификат за учителите, ако се върнат най-малките ученици в клас, за да се обезопаси средата. Това каза заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова пред bTV. Тя обясни, че още се обмислят няколко варианта за процедурата по тестване на децата, които ще са присъствено. Според нея обаче разумен срок за връщане на учениците от 1. до 4. клас в училище не е следващата седмица. Трябва да приключи обществената поръчка и ще сме в готовност да въведем щадящите тестове. Работим паралелно, за да се види каква е спецификата на тестовете, как ще се правят – дали в класната стая или от родителя, как ще се изхвърлят и в какви контейнери, добави тя. Около 30% от общините са на онлайн обучение, като там има ротация, добави Гайдарова. По думите ѝ трябва да е обезопасена средата, за да няма още повече заразени. Засега не се обмисля затваряне на детските градини, но всичко зависи от заповед на здравното министерство, обясни Гайдарова.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.3 от 9 гласа.

28.10|12:24

0
АИКБ: Минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалностпреди

АИКБ: Минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалностпреди

bazar.bg

Подобни новини Минималната ни заплата стига за 241 л мляко 8 Ноември, 2021 15:44 Донев: Търсим пресечните точки за увеличение на минималната заплата 6 Ноември, 2021 10:43 МК: Исканията на протестиращите библиотекари ще бъдат изпълнени 2 Ноември, 2021 05:44 Добрин Иванов, АИКБ: Не се вижда таван на цената на тока 19 Октомври, 2021 11:21 Работодатели и синдикати излизат на протест във вторник 16 Октомври, 2021 22:26 Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна членка на Европейския съюз, а не тя да бъде определяна от директива - без да бъдат отчетени икономическите фактори, които влияят върху икономиката и предприятия, съобщават от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). При формирането на минималните заплати задължително трябва да се отчита и въздействието им върху заетостта, конкурентоспособността, производителността и макроикономическото търсене. Това заяви главният секретар на АИКБ в България д-р Милена Ангелова от името на работодателите в Европейския икономически и социален комитет по време на дискусията „Адекватни и справедливи минимални заплати - определяне на курса за силна социална Европа“. В събитието, което бе организирано от евродепутата Денис Радтке непосредствено преди гласуването на доклада на Европейския парламент в Комитета по заетост, ключов говорител беше комисарят по заетост Шмид и участваха над 100 представители на ЕК, евродепутати, както и представители на синдикални и бизнес организации на европейско ниво. „Всяка промяна на нивото на минималната работна заплата, без да са взети предвид националните характеристики и възможностите на икономиката, би могла да окаже отрицателно въздействие върху заетостта, особено на младите хора и нискоквалифицираните работници, както и да доведе до увеличаване на сивия сектор. Вместо да определя изисквания, директивата трябва да предоставя рамка, която да бъде приспособена към националното законодателство на всяка страна“, допълни д-р Ангелова. Всички бъдещи усилията на ЕК трябва да бъдат насочени към укрепване на колективното трудово договаряне, което би допринесло за по-справедливо заплащане, без да се поставят обвързващи изисквания за това, и като отчитат автономията на националните социални партньори по отношение на процесите на определяне на заплатите на база на релевантни критерии за всяка страна. По време на дискусията д-р Ангелова заяви, че работодателите не подкрепят поставянето дори на препоръчителни референтни стойности, на основа на които държавите членки да оценяват адекватността на минималната заплата. Работните заплати, дори и минимални, представляват заплащане за изработено време и трябва да бъдат определяни на основа на икономическите показатели в съответната държава, регион или сектор, основани на икономическите фактори и да не утежняват ситуацията за пострадалите вече компании, особено МСП. По думите ѝ Европейската комисия и другите отговорни институции трябва да преразгледат своите законодателнинамерения, като вместо Директива определят рамката посредством препоръка на Съвета, за да предотвратят излагането на държавите членки и бизнеса на несигурност във времена на икономическа криза и да им позволят да се възстановяват, така че увеличението на заплатите да дойде като естествен резултат от икономическото съживяване.

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1 от 3 гласа.

12.11|01:01

0
Атанасов: Трябва да се отнеме правото на прокуратурата да иска подслушване и следенепред

Атанасов: Трябва да се отнеме правото на прокуратурата да иска подслушване и следенепред

bazar.bg

Подобни новини ДСБ даде мандат на Атанас Атанасов за участие в преговорите за правителство 19 Ноември, 2021 20:40 Адвокат, подслушван покрай клиент, осъди държавата в Страсбург 16 Ноември, 2021 13:42 Елена Гунчева: Бог да пази държава, в която смятат протестиращ адвокат за екстремист 12 Ноември, 2021 18:51 Атанасов: Пускат се слухове в полицейските среди, че ГЕРБ се връщат на власт 29 Октомври, 2021 19:40 Атанасов: Румен Радев политически не е независим. Той представлява левите хора и БСП 23 Октомври, 2021 10:16 "Трябва да се направят много сериозни промени в начина за прилагане на специални разузнавателни средства. Трябва да се ограничи кръгът от органи, които имат право да заявяват искане за прилагане на специални разузнавателни средства. Антикорупционната комисия също има право да предлага СРС , а това е правен абсурд. Прокуратурата също има такова право и то трябва да се отнеме", заяви Атанас Атанасов, част от експертния състав на "Демократична България" по време на срещата тема "Вътрешна сигурност" за съставяне на правителство. "Нужни са функционални и персонални промени за противопоставяне на това явление. Политически да бъде изведено това, че най-важната задача трябва да е борбата с корупцията чрез системни мерки във всички власти", коментира Атанасов. Както колегите си от останалите партии и той наблегна на проблема, че последните години са назначени лица, които са послушни от олигарси и хора с престъпни интереси. От "Демократична България" също отбелязаха, че на студентите се предлага ниско ниво на образование, а някои от спецалностите дори не могат да се изучават.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 3.7 от 15 гласа.

25.11|15:23

0
Румен Петков: Смущаващо е, предлагат ни по-уродлива форма на КДС от 60-те годинипреди ча

Румен Петков: Смущаващо е, предлагат ни по-уродлива форма на КДС от 60-те годинипреди ча

bazar.bg

Подобни новини АБВ с конкретни предложения по структурирането на кабинета 4 Декември, 2021 14:53 КПКОНПИ проверява уволнения директор на ДКК 1 Декември, 2021 16:38 КПКОНПИ изпрати на прокуратурата материали от проверката на Община Варна 1 Декември, 2021 14:11 Румен Петков: Г-жа Фон дер Хитлер може да намери наследник на Гьoбелс 30 Ноември, 2021 18:03 КПКОНПИ влезе в Община Стара Загора 29 Ноември, 2021 14:22 "Идеята приемникът на КПКОНПИ да има пълни разследващи функции - в това число подслушване, проследяване, задържане - е смущаваща. Но по-плашещото е идеята всички инспекторати в държавните звена да преминат към наследника на КПКОНПИ. Това е една малко по-уродлива форма от Комитета за държавна сигурност през 60-те година на миналия век. Имаме ДАНС с подслушване и проследяване с всички екстри, имаме МВР, имаме прокуратура и имаме военни служби. И сега ще направим пета, още повече, както се говори - с евентуални нейни инструментариуми, т.е. да се изгражда отново апарат за подслушване проследяване и т.н. Това са неща, с които, ако започва едно управление, катастрофата е неизбежна". Този коментар направи в предаването "Политически НЕкоректно" по БНР Румен Петков, лидер на партия АБВ, която е част от коалицията "БСП за България". Той припомни обществената реакция по време на първото правителство на ГЕРБ, когато стана ясно, че министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов е използвал по 15-16 хиляди подслушвания и проследявания годишно: "Ние в момента имаме проблем. Нямаме единен регистър на подслушванията. Това означава, че един човек може да бъде подслушван от 2-3 звена. Когато направихме БОРКОР с идея да смажем корупцията - тя набъбна. След това направихме КПКОНПИ. Тогава обяснявахме, че в този си вид тази комисия няма как да сработи и може да се превърне в инструмент за разправа. В момента в КПКОНПИ има дела за стотици милиони и когато се казва, че трябва да се правят промени, трябва тези неща да са ясни". Румен Петков подчерта, че подкрепя казаното от Кирил Петков при откриването на 47-ото Народно събрание, че е време за истинско правосъдие в България, "където никой не се чувства безнаказан": "В това число и всички 240 депутати, които са избрани сега", смята лидерът на АБВ. По думите му активният диалог и диалогът пред очите на обществото са необходимите инструменти, за да бъде едно коалиционно управление успешно: "Приветствам диалога, но той трябва да бъде активен фактор в нашето ежедневие, а не да започнем един диалог пред публиката, да се скрием после от нея и след това да замерим публиката с крайния продукт". Според Петков е ясно, че в коалиционното правителство ще има квоти на всяка от формациите. "Ако се запази една смущаваща тенденция, тя би могла да е чисто медийна интерпретация, аз не бих я приписал на кой от политическите участници в диалога, ресурсите да бъдат контролирани на 2-3 места в държавата, а всичко останало да бъде обезвъздушено... ако продължава да се създава впечатлението, че животът почва днес и аз лично държа да управлявам това, това и това - мисля, че кризата е неизбежна. Ако диалогът е с решимост за утре, ако в него общественият и държавният интерес е водещият, в това число някои от формациите да претърпят щети, мисля, че могат да са безпредметни страховете, че март-април 2022-ра ще си говорим за избори", каза лидерът на АБВ. Междувременно стана ясно, че АБВ представя конкретни предложения по структурирането на кабинета и бъдещото управление на държавата на ръководството на БСП, като партньор в КП „БСП за България“. Документът е оформен, след провелия се днес Национален съвет в централата на партията. Експертизата, която АБВ предлага, е насочена към стратегически решения в сферата на регионалното развитие, култура, околна среда, национална сигурност, съдебна реформа. Сегашните структурни промени не изчерпват необходимостта от цялостен анализ на структурата на Министерски съвет и неговата функционалност, включително инструментите за контрол и гарантиране на публичност и хигиена в работата на неговите звена, се посочва в предложените решения. Текстът на документа ще бъде публикуван на официалната страница на ПП АБВ, след като с него бъдат запознати партньорите от КП „БСП за България“.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 2.9 от 13 гласа.

05.12|00:03

0
Николай Стайков пред ФАКТИ: Срастванията трябва да бъдат изчегъртани за доброто на всички

Николай Стайков пред ФАКТИ: Срастванията трябва да бъдат изчегъртани за доброто на всички

bazar.bg

Свързани новини Младен Маринов: Не съм бил на разпит, помогнах на полицията 15 Ноември, 2021 18:17 Младен Маринов влезе на разпит в ГДБОП 15 Ноември, 2021 17:41 Младен Маринов отговори на разкритията на Бойко Рашков 12 Ноември, 2021 19:47 Петьо Еврото от "Осемте джуджета" се появи за разпит в ГДБОП (ВИДЕО) 12 Ноември, 2021 17:22 Рашков: Има данни за връзки на Младен Маринов с Митьо Очите, Маргините и доста други 11 Ноември, 2021 14:04 "В момента виждаме това, което трябваше да видим миналата година по случая "Осемте джуджета", ако имахме едни работещи и независими прокуратура и следствие". Това заяви пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ разследващият журналист от Антикорупционния фонд Николай Стайков. Припомняме, че именно Антикорупционният фонд е организацията, която извади наяве случая "Осемте джуджета" миналата година, а през последните дни, над година по-късно, ключови герои от филма "Осемте джуджета", излъчен в няколко епизода, са привиквани на разпит в ГДБОП. Става въпрос за бившия шеф на следствието в София Петьо Петров, познат повече като Пепи Еврото, съпругата му Любена Петрова, един от собствениците на охранителната фирма "Делта Гард" - Димитър Спасов, както и бившият министър на вътрешните работи Младен Маринов. "Сега виждаме една закъсняла политическа реакция по целия казус. Все още не е изтекла давност, хората са си налице живи и здрави, както видяхме на влизане и на излизане от ГДБОП. Това, което не знаем, е какво става в Прокуратурата. Единственото, което е стигнало до мен, е, че миналата година в някакъв момент проверката по "Осемте джуджета" е станала досъдебно производство, но не е ясно какъв ще бъде изходът от това досъдебно производство", допълни Стайков. "Това е една история, в която в един изключително сериозен конфликт с мирис на много активи, пари, имоти, фирми и злато, както казахте, се намесват институциите. И големият въпрос е, кой и как използва институциите - като Прокуратура, НАП, Антикорупционната комисия, в определена частна полза. Този голям въпрос засегнахме ние и затова осветихме тази история миналата година, тъй като вътре се намесват високо ниво магистрати, особено от Специализираната прокуратура", коментира още журналистът. По отношение на Любена Петрова, журналистът заяви следното: "Напомням, че това е човекът, който организираше демонстрациите в подкрепа на статуквото в съдебната система във времето, когато съдебната реформа беше изключително наболял и политически въпрос". Важно е да се уточни, че става въпрос за демонстрации в защита на Сотир Цацаров. "Искам да напомня и на зрителите, и на институциите, че всъщност от целия конфликт големият печеливш е именно съпругата на Петьо Петров-Еврото и това е доказуемо с публични документи от регистрите - тя получава задължения и активи за милиони", допълни Стайков относно Петрова. На въпроса на Лили Маринкова, как е възможно да имат такова самообладание въпросните личности от случая "Осемте джуджета", визирайки последните публични появи на семейство Петрови, Николай Стайков отговори така: "Единствено с институционална подкрепа. И това е големият въпрос, затова следим цялата история, въпреки че Специализираната прокуратура и останалите се опитват да я неглижират, да я изкарат "семейна история". Големият въпрос е как накрая забогатяват бивши магистрати с такива валутни прякори и техните съпруги. Това е изключително неудобна тема за Прокуратурата и тя се опитва да я неглижира по всякакъв начин, опитва да злепостави свидетелите. Но там нещата много трудно могат да бъдат заметени и неслучайно виждаме, че през последните две седмици проверките в МВР показват голямо движение по темата, тъй като там има видима институционална подкрепа и проверките, които ние поискахме в Министерството на вътрешните работи - и миналата година, и тази година, показаха, че сме на прав път и че миналата година по времето на Младен Маринов те са били потулени". Разследващият журналист обърна вниманието и на това, че според свидетели полицейската патрулка, която 2 години е охранявала ресторанта "Осемте джуджета" в София, където се е развивал сюжетът от филма, е била съпътствано от неслучайно присъствие в нея - а именно братът на Младен Маринов, бивш главен секретар и вътрешен министър. Стайков разкри още, че АКФ са получили сигнал с имена, данни и часове за среща през далечната 2005 година между представители на МВР и криминалния контингент в България, която, както всички видяхме в едно видео, завършва с братска прегръдка. След получения сигнал, те от своя страна изпратили такъв до МВР, което вероятно е провокирало в министерството да се заровят назад във времето, да намерят видеото с Младен Маринов и престъпния контингент и след това да го пуснат в публичното пространство, както и стана. "Това, което стои зад въпросния запис, е, че за да се следят тези хора, значи е имало вътрешна проверка", каза журналистът. След това той се върна на "Делта Гард" и по-конкретно коментира предполагаемата симбиоза на тази фирма с МВР: "Една от сериозните информации е, че е имало застъпване на дейности. Служители на МВР са работили и в "Делта Гард", а знаем, че от миналата година има хипотеза и за обратното - че служители на охранителната фирма са работили с полицейски униформи по време на протестите. Не съм видял категорично доказателство нито за едното, нито за другото, но самият филм и имената в него показват, че има една много силна интеграция и преливане на човешкия състав от едното в другото. В момента, в който виждаме как един от активите - луксозен автомобил, попада в дъщерята на Младен Маринов, кола, която според мен най-вероятно не е била платена, а това е било подарък, тогава нещата придобиват много мафиотски смисъл". Николай Стайков посочи, че по случая "Осемте джуджета" е станало ясно, че охранителната фирма "Делта Гард" не се е съобразявала нито със закона, нито със съдебни решения. Журналистът обясни, че по време на разследването си не е видял и на какво основание "Делта Гард" охранява завода за асансьори в Дупница. "Очертава се един образ на изключително защитена фирма под определен политически чадър. Това се вижда", каза Стайков по адрес на "Делта Гард". "Да, това не са мутрите, които бяха в началото на 2000 година. Има една еволюция, но категорично не е това, което би трябвало да виждаме. Има една еволюция в охранителния бизнес, но и това, което аз съм виждал с очите си, и то не само при Делта Гард, категорично мисля, че има нови любимци, те вече не са трибуквени, с повече букви са. Нямаше го това прочистване, което наистина искахме да видим. Имаше едно селективно обиране на определени бурени в този бизнес след идването на Бойко Борисов като главен секретар. Говоря за шумните акции с много филмови имена, от които накрая няма нито една знакова фигура в затвора. Имаме един нов ред на територията, който устройваше статуквото по някакъв балансиран начин. Това, което видяхме през тези 20 години, откакто изгря звездата на Бойко Борисов като главен секретар, а след това и в управлението от 2009 година, наподобява идването на новия тартор в една махала - набиваме един-двама показно, за да покажем, че новият силен е тук и след това трябва да се достигне до някакъв баланс и тишина. Балансът ми се струва като една много важна част от концепцията на управление и на оцеляване на Бойко Борисов за тези 20 години. За два мандата и половина има отгледани нови любимци, има много сериозни сраствания, които наистина трябва да бъдат изчегъртани за доброто на всички - за доброто на системата и общото ни здраве", анализира Николай Стайков. "Бих казал, че отвъд съмненията са действията на прокурорите, тъй като виждаме разпореждане с активи за милиони без никакво правно основание", заяви Николай Стайков по отношение на исканите от правосъдния министър Иван Демерджиев наказания за трима прокурори, имащи отношение към казуса "Осемте джуджета". "Като направиш публично изказване, неглижирайки, това е ясен знак към наблюдаващия прокурор и следователите какво трябва да се направи и кое е вярното решение. И това е видимата част", коментира Стайков изказването на председателката на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова, че "Осемте джуджета е семейна драма". "Абсолютно същото направи Иван Гешев миналата година. Той публично неглижира историята, с което даде много ясен знак на Прокуратурата", добави разследващият журналист от Антикорупционния фонд. В разговора стана дума и за снимките от спалнята на бившия премиер Бойко Борисов, част от които, от нов ъгъл, се появиха и в хода на провелата се предизборна кампания за изборите на 14 ноември. "Още нямаме ясен отговор за произхода на снимките и техния автор. Ключът към това дали е вярно това, което виждаме в чекмеджето, или не, е кой е авторът на снимките. Защото това не е станало в някоя колиба накрая на Банкя, a в правителствената резиденция в Бояна, където има лимитиран вход и изход. Лимитиран дори е слаба дума, това трябва да е едно от най-охраняваните места. Отказът на Прокуратурата да търси автора на снимките е най-голямото доказателство за тяхната достоверност", смята Николай Стайков. Целия разговор можете да изгледате във видеото:

Бел.ред. Първите по смъртност в света са последни по избирателна активност. Ние, българите. Наистина ли не ни пука как ще продължим напред?! Ще оставим ли твърдите партийни ядра на статуквото и гласовете от съседна страна да решат и тези избори?! Да излезем в неделя и да гласуваме масово! България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 2.6 от 5 гласа.

16.11|20:08

0
Асен Василев: Заплашиха децата и жената на Румен Спецовпреди 39 минути

Асен Василев: Заплашиха децата и жената на Румен Спецовпреди 39 минути

bazar.bg

Подобни новини Иво Христов: ГЕРБ вече е пробит рубеж на олигархията. Истинският ѝ стожер е ДПС 19 Септември, 2021 21:54 "Продължаваме промяната": Бихме работили с ГЕРБ и ДПС, ако си признаят грешките и корупцията 19 Септември, 2021 21:35 Софиянски: Петков и Василев са сериозни хора 19 Септември, 2021 21:31 Румен Петков: Асен Василев и Кирил Петков изключват почтеността 19 Септември, 2021 20:34 Радан Кънев: Обединение на новия проект на Петков и Василев и ДБ дава шанс за победа 19 Септември, 2021 19:20 Директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов е получавал заплахи, съобщи бившият служебен министър Асен Василев пред bTV. "Ако си шеф на НАП и имаш властта, която имаш в НАП, първото е идват при тебе с куфарчета и ти трябва да ги върнеш, и второто е идват при тебе със заплахи и ти трябва да си пазиш семейството и децата". Асен Василев допълни, че заплахата е била достатъчна сериозна, за да се задействат ДАНС и международните служби. "Заплахата беше за жена му и децата му. Слава Богу, успяхме да отреагираме адекватно. Но това, което искам да ви кажа, че тази битка - да събереш 2 милиарда, означава, че някой ги е платил. Когато спираш милиарди, се изискват много топки да застанеш на тази позиция и наистина да ги събереш".. На въпрос чий интерес е настъпил Спецов, Василев отговори, цитиран от БНР, че става дума за български бизнесмен.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 3.9 от 14 гласа.

19.09|22:04

0
Румен Гечев: Преговорите не са театър. Най-важният ефект е, че се опознавамепреди 3 часа

Румен Гечев: Преговорите не са театър. Най-важният ефект е, че се опознавамепреди 3 часа

bazar.bg

Подобни новини Борисов: Ще подкрепим новия кабинет 27 Ноември, 2021 22:43 Росен Плевнелиев: ПП и ИТН са времеви проекти 27 Ноември, 2021 20:05 Нинова: Има две червени линии, които БСП няма да премине 27 Ноември, 2021 19:45 Владислав Панев разкри кога ще има редовен кабинет 27 Ноември, 2021 19:36 От преговорите: Максималният осигурителен праг ще расте всяка година 27 Ноември, 2021 18:00 Има полза от водените в момента преговори. Още повече, че срещи в подобен формат се правят за пръв път. Доста различни партии от целия политически спектър обсъждат основните параметри на своите програми. В края на всяка среща по сектори се вижда къде имаме допирни точки и общи цели”. Това каза в предаването „Карай направо” по Нова телевизия депутатът от БСП професор Румен Гечев. По думите му преговорите в момента не са театър. „Най-важният ефект на преговорите е, че се опознаваме”, категоричен беше той. На въпрос ще имаме ли правителство до Коледа Гечев отговори: „Прави се всичко възможно. Хората са уморени, не ми се мисли, че няма да се сформира правителство. Това ще бъде огромно разочарование. Не на всяка цена. Но политиците са притиснати до стената. Трябва да се положат максимални усилия да се обединим около няколко ключови и важни цели за България, които не подлежат на дискусия. И да влезем в 2022 година с правителство. Това е задължително”. „Не сме обсъждали въпроса с Коледната ваканция. Бих се ангажирал с това, че би изглеждало странно в това напрегнато време да имаме Коледна ваканция. Да сядат депутатите, всички колеги да приемаме бюджета за следващата година. Приемането на бюджета е свързано с технология, разписана в законите на страната. Има законови изисквани как се приема бюджет. Мога със сигурност да кажа, че бюджетът няма как да бъде приет до края на Коледа или Нова година. В това няма нищо страшно. Имам механизми, които гарантират социалните плащания. През месец януари ще се действа по бюджета за 2021 година. И най-късно до края на януари догодина ще се приеме новия бюджет и от февруари ще влезе в сила”, посочи Гечев. По отношение на индексацията на пенсиите той беше категоричен, че има разбиране от страна на колегите му по време на преговорите. „Нашето настояване е към пенсионното осигуряване през 2022 година, включително за януари, на пенсионерите да бъдат подсигурени тези 50 лева, които получаваха през 2021 година”. „Обсъждаме и помощ за домакинствата за разходите за електричество. Искахме първите 200 киловатчаса да се поемат от държавата. Това разбира се няма да е за всички, тъй като хората с високи доходи могат да си го позволят. Обмисля се да се разшири обхватът на домакинствата, които ще получават помощи като енергийно бедни и парите да отиват при най-нуждаещите се. Има възможност около 130-140 милиона лева да се осигурят в бюджета за целта – разговарях с колегите от Финансовото министерство”. За намаляване на ДДС за стоките от първа необходимост: „Проблемът при въвеждането на диференциирания данък е, че няма как България за следващите седмици да изработи механизми по контрол, който да предотврати измамите с ДДС. Краткосрочно в първите месеци на 2022 година ще се наложи вместо да се диференциира ДДС да се увеличат социалните помощи, докато се изработи механизма за контрол”. "Осигурени са средства за медицинските работници на първа линия, борещи се в пандемията от COVID-19. Това е ангажимент, поет още от служебното правителство, който ще бъде спазен", подчерта Румен Гечев.

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 2.3 от 14 гласа.

28.11|02:18

0
Борисов: Румен Гечев да дава финансови съвети е като Кузов да е възпитател в детска градина (ВИДЕО)

Борисов: Румен Гечев да дава финансови съвети е като Кузов да е възпитател в детска градина (ВИДЕО)

bazar.bg

Подобни новини Методи Лалов: Борисов и Гешев трябва да понесат отговорност за безобразията си 27 Ноември, 2021 13:45 Арман Бабикян разсипа Плевнелиев 27 Ноември, 2021 12:47 Разказ на лекарите, пристигнали първи при автобуса-ковчег 27 Ноември, 2021 11:18 Плевнелиев: Радев бута България към казахските степи 27 Ноември, 2021 10:41 Борян Йовановски: И в България, и в Македония повечето хора имаме чувство на близост 26 Ноември, 2021 22:49 Държавата трябва да премине през това което се случва в момента, ние трябва да бъдем търпеливи, да проявим уважение но и да си задаваме нашите въпроси, заяви бившият премиер Бойко Борисов в Арбанаси. Благодарим на всички вас, които в условията на терор, участвахте в тези избори. Два дена преди изборите, полицията да влезне в университета. Който посмее да гласува за партии, членове на европейският парламент трябва да бъде брутално привикван, арестуван и тормозен. Над 70% от хората не излезнаха да гласуват. Тези които отиват и предлагат предложения в момента, които десетилетия няма да могат да се поправят - те имат по 100 000 гласа. Учуден съм да разбера, че по-приемлив вариант за водещите преговори от ГЕРБ е световният шампион в света по фалирането на банки Румен Гечев. Той да дава финансови съвети, това е все едно осъдения за педофилия Кузов да е възпитател в детска градина. Или Овчаров или Масларова... те ли са по-приемливи? Ами какво направиха за загиналите. Първите изказвания на Рашков, на кмета на Перник, всички насочиха, че пътят е виновен и че ние сме го строили. Чак във вечерните новини посмяха да пуснат кадрите от откриването, с премиера Станишев. И от този момент, темата приключи. Ако не бяхме на 112-то място на медиите в света, от 7 месеца, те са 100 процента под контрола на Радев и неговите хора. Защо тези преговори не протекоха преди изборите - за да могат хората да чуят. Сега чуваме само обещания. Отварям скоба - ние уважаваме избора на българите. След като те са гласували, да им теглят заеми от по половин милиард всяка седмица, това е положението. Вашите деца ще връщат тези заеми, трябва да се знае. Само социалните, които разискваха вчера са 15 милиарда, изчисли Сачева. Ние винаги сме били на излишък, сега сме в дефицит. Ще мине пандемията, европейската комисия ще наложи глоба за този дефицит. Инфлацията ще отиде декември 10 процента. Дефицитът ако го закърпят на 6,7 процента ще е добре. Давам хипотеза - какво става ако те вкарат всичките тези предложения и ги гласуваме. Разходите вървят, милиард след милиард всяка седмица. Кой ще ги изкара тези милиарди? Няма магистрала, кпп-та препълнени, как ще стане. Амбициите на младостта са много хубаво нещо, но не ги ли подкрепиш с опит.... тези красиви обещания които слушаме, няма да им излезе краят. Ще имат 100%-овата ни подкрепа за всяко предложение в зала. Ако така вървят разходите ще отидат на 20,30 милиарда. Чудовищна миграция в момента, за да не ги задържат в центровете бързо им издават документи и оставят 100 % безконтролни. Когато си пръв по смъртност в света, преди нас имаше единствено една държава дето още канибализма е наличен, да раздаваш медали - това е гьонсуратлък. Ден със 200 загинали, вечерта се играе хоро от Радев и неговите хора, каза още Борисов. Изведнъж се оказа, че партията на Бойко Рашков е строил магистралата и я пуснал в експлоатация 15години без акт 15, а Нанков и Аврамова ги разкарваха като мечки 2 дни преди изборите, каза още Борисов. А нарушенията с машините? Където машината се е развалила ГЕРБ рязко започва да дърпа напред. но ние трябва да преминем и през това, възмути се той. Асен Василев казал, че няма да вдига данъците, но при тези разходи, как ще стане като сметка? Малкия бизнес усети скока на тока, средния да не говорим за големите,. Защо? Защото крадат, докато говорят за подредени измислени чекмеджета. По 10 милиона на ден заминават. Вече месеци това се случва, милиарди ги няма, констатира лидерът на ГЕРБ.

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.6 от 43 гласа.

27.11|14:55

2
зехтин на ЕДРО 500-1000л екстра върджин, върджин или помаче на Ophellia в IBC контейнерсертификатгр. Димитровград, Хасководнес

зехтин на ЕДРО 500-1000л екстра върджин, върджин или помаче на Ophellia в IBC контейнерсертификатгр. Димитровград, Хасководнес

bazar.bg

РАЗГЛЕДАЙТЕ останалите ми обяви за ДИРЕКТЕН внос на ГРЪЦКА стока - като натиснете бутона "ВСИЧКИ ОБЯВИ НА ТОЗИ ПОТРЕБИТЕЛ" в горния десен ъгъл в секция "Потребител" под името на фирмата !!! Светът на средиземноморския зехтин е пред вас - насладете му се ! "Каламата Олив Ойл" ЕООД се занимава с директен внос на стоки ПРОИЗВЕДЕНИ и ПАКЕТИРАНИ в Гърция вноса ни е ГЛАВНО от Гърция в бъдеще ще имаме удоволствието да Ви предложим и разширим гамата си със зехтини и внос на такива от Испания. Продаваме на едро и дребно. Издаваме фактури по ДДС. Ежеседмично посещаваме градовете Първомай, Пловдив, Асеновград, Пазарджик, София. Ежеседмично или през седмица посещаваме градовете Ст.Загора, Н.Загора,Сливен, Ямбол, Сунгуларе, Омуртаг, Търговище, Разград, Шумен, Варна, Бяла, Поморие, Несебър, Бургас. Предлагаме доставка до ПОСОЧЕНИЯ ОТ ВАС АДРЕС на зехтин по вашо желание на марката Ophellia - Екстра върджин, Върджин или Помаче във IBC хранителен контейнер по 500, 600, 750 или 1000л. Цената се договаря след запитване и варира от това какво количество, кой вид зехтин и сезонноста на реколатата. !!! Издаваме към контейнера сертификат за качество !!! Можем да подготвим стока за износ дирекнто от Гърция към съответната държава за внос на стоката предлагаме и етикетиране на съответния език. Цените са с включено ДДС. Продажба с фактура по ДДС. Благодаря за вниманието... Очакваме вашата поръчка на 08 84 64 10 10 (viber, whatsapp и telegram) Усмихнат ден Ви желаем :)

01.04|23:51

0
Калоян Методиев:Радев си е поставил за цел да дестабилизира политическата система у нас

Калоян Методиев:Радев си е поставил за цел да дестабилизира политическата система у нас

bazar.bg

Подобни новини Джамбазки: ВМРО трябва да се яви самостоятелно на вота, но крайното решение предстои 4 Септември, 2021 21:27 ИБНИ и ДБ с предложения за актуализацията на бюджета 4 Септември, 2021 21:23 Атанас Зафиров: Опитът за съставяне на кабинет не е предизборна кампания 4 Септември, 2021 20:48 Десислава Атанасова: Нов проект около Кирил Петков не вреди на ГЕРБ 4 Септември, 2021 20:40 Алгафари: ГЕРБ печели изборите, но втори ще са... 4 Септември, 2021 20:31 "Закономерно бе да се опита да се направи правителство с трети мандат, дори и да е изглеждало невъзможно". Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS политологът и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев Калоян Методиев. За него процедурите трябва да се спазват и това е било направено, но е нямало условие за реализация на мандата от страна на БСП. Относно новия политически проект с участието на министри от служебния кабинет, според Методиев президентът Румен Радев не е казал нито "да", нито "не" дали би го подкрепил. А политологът смята, че от формирането на нова партия около Кирил Петков би навредила на "Демократична България" предимно, тъй като изповядва сходни неолиберални идеи. Калоян Методиев също вярва, че в БСП започват да осъзнават грешките си и какво са загубили, макар да има още хора в партията, които вярват в мита "нашия президент" за Румен Радев. Според бившия началник на кабинета на президента Румен Радев си е поставил за цел да дестабилизира политическата система у нас, което включва и БСП. А самият той е напуснал президентската администрация именно след като е осъзнал двойните стандарти, които се практикуват там. Политологът заяви, че служебното правителство е силно предимно по отношение на PR и не му е работа да се занимава с политика, нито да прокарва лични интереси. Методиев е убеден, че в Президентството не е имало нахлуване от страна на прокуратурата, но проблем е било, че се е влязло в сградата с оръжие и в маскировъчно облекло, което е било абсолютно ненужно.

Бел.ред. 2 509 864 българи заявиха на Референдума от 2016 г. , че депутатите трябва да се избират на мажоритарни избори в два тура, но политическия елит и неговите кукловоди не позволяват това да се случи, а в техните медии темата е табу. Легитимни ли са за Вас избраните след това парламенти? Линк към резултатите от анкетата

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.7 от 41 гласа.

05.09|02:22

0
САЩ: Приветстваме уточняващото изявление на Радев за Кримпреди 17 минути

САЩ: Приветстваме уточняващото изявление на Радев за Кримпреди 17 минути

bazar.bg

Подобни новини Деница Сачева: Бумерангът на юмрука се върна и върху Румен Радев 22 Ноември, 2021 20:23 Слави Василев: Радев постигна всичко в политиката 22 Ноември, 2021 19:58 Иво Инджев: Изказването за Крим вгорчи победата на Румен Радев 22 Ноември, 2021 19:44 Даниел Митов: Радев е избран с исторически малък брой гласове 22 Ноември, 2021 19:28 Президентството: Юридически Крим принадлежи на Украйна 22 Ноември, 2021 16:27 "Приветстваме уточняващото изявление на президента Радев, в което той потвърждава подкрепата на България за териториалната цялост и суверенитет на Украйна. И ясно посочва, че Крим принадлежи на Украйна". Това заяви на редовен брифинг говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс, цитиран от БНР. "САЩ, Г-7, Европейският съюз, НАТО – ясно и единно заемаме позиция, че, въпреки опитa за анексия от страна на Русия и продължаващата окупация, Крим е Украйна. Всички ние, включително България, декларирахме на среща през август, че Крим е интегрална част от Украйна и не признаваме и няма да признаем руските усилия да легитимизира окупацията на полуострова", заяви Прайс.

САЩ Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1 от 4 гласа.

23.11|06:04

0
Лозан Панов: Радев е фалшив геройпреди часи 19 минути

Лозан Панов: Радев е фалшив геройпреди часи 19 минути

bazar.bg

Подобни новини „Демократична България“ подкрепи Лозан Панов за президент 6 Октомври, 2021 15:37 Мария Касимова-Моасе: Еднополови бракове - да, задължителна ваксинация - не 6 Октомври, 2021 15:20 ДПС издига Близнашки за президент? 6 Октомври, 2021 10:36 Лозан Панов: Благодаря за назначението на Кирил Петков, но това не е решение 5 Октомври, 2021 18:21 Хаджигенов: Основният конкурент на Радев е Лозан Панов 5 Октомври, 2021 09:26 "Радев е фалшив герой". Това обяви пред БНТ кандидатът за президент Лозан Панов. Той критикува остро поведението на държавния глава по време на протестите от миналото лято. Панов дори се усъмни дали Радев е "стойностна личност". И подчерта: "Един президент трябва да има като свое кредо интересът на народа, а не своя личен". По повод обявената от Томислав Дончев позиция, че ГЕРБ ще подкрепи Панов, ако проф. Герджиков не стигне до балотаж, Панов отговори: "Не знам защо ГЕРБ слага своя кандидат на трето място". И допълни: "Така да се местят хората като пешки на шахматната дъска, е обидно". "Оглавявах ВКС 7 години - на върха на една такава система ветровете са много силни, но не ме прекършиха. Съвсем логично е, когато си се борил за една кауза, тя да стане твое кредо. Г-н Иван Гешев премина като торнадо през съдебната система. Трябва да покажем защо е нужна промяна". Така мотивира впускането си в политическата битка председателят на ВКС Лозан Панов в предаването „Още от деня“. „Смятам, че характерът, който съм проявявал във ВКС, мога да прилагам и като президент на Република България“, подчерта той. И допълни, че Президентската институция може да бъде оглавена от човек с характер. „Когато се избираше главен прокурор, президентът първоначално не подписа указа с мотива, че битката има само един кандидат, но след това го направи. Говорим за силата на институцията и това дали президентът е стойностна личност? Аз не бих подписал този указ, защото Иван Гешев не притежава качествата да е главен прокурор. Един президент трябва да има като свое кредо интересът на народа, а не своя личен. Той трябваше да брани народа от един такъв главен прокурор, но не го направи“, обясни Панов. „Решенията, които съм взимал, са били с идеята дали ще са добри за ВКС, а не за мен лично“, увери председателят на ВКС. „Съдебната система е дадена на концесия на ДПС от Бойко Борисов. Проблемът с Иван Гешев е личностен и системен. Затова се обръщам към г-н Борисов: „Бъдете честен със своите избиратели. Не предавайте президентската институция на ДПС. Бъдете почтен“, призова той бившия министър-председател. Съдебната система помага на това да сме най-бедните. Бедността се дължи на много фактори, но завладяната държава се дължи на това, че съдебната система е позволила това да се случи“, смята юристът. На въпрос дали ще чертае разделителни линии, Лозан Панов заяви: „Преди година и половина се говореше за корупция, неефективна съдебна система и тези, които стоят зад Иван Гешев му дадоха заповед да атакува президентството. Последва нормален гняв на хората и президентът с вдигнатия юмрук. Тогава аз не исках да участвам, за да не участвам в създаването на един фалшив герой“, каза още Лозан Панов. На въпрос дали има предвид президента Радев, Панов отговори : "Да, имам предвид президента Радев".

Бел.ред. Уважаеми читателю, 14 ноември 2021 г. ще е уникален ден, когато ти ще гласуваш едновременно за конкретен човек (мажоритарен избор на президент) и за списък от хора (подбрани от и верни на задкулисието нови депутати). Усещаш ли разликата? Всички градове България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 2.3 от 61 гласа.

06.10|21:48

0
Нови 2 жертви на COVID-19, още 15 заразенипреди часи 4 минути

Нови 2 жертви на COVID-19, още 15 заразенипреди часи 4 минути

bazar.bg

1704 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб, към 17 ч. днес, 5 май. През днешния ден са доказани още 15 нови случая - в областите: 6 в Пазарджик, 4 в Кюстендил, 4 в София и 1 в Благоевград. Лабораториите продължават да работят. 316 са лицата с потвърден Covid-19 настанени в лечебни заведения. От тях 39 са в интензивни отделения и клиники. По отношение на общата картина: 840 от регистрираните у нас случаи на Covid-19 са на мъже и 864 на жени. 182 са медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция. Към 17.00 часа, регистрираните случаи по справка, предоставена от Националния оперативен щаб, са в областите както следва: Благоевград – 55; Бургас – 47; Варна – 26; Велико Търново – 25; Видин – 154; Враца – 10; Габрово – 7; Добрич – 13; Кърджали – 13; Кюстендил – 74; Ловеч – 2; Монтана – 20; Пазарджик – 39; Перник – 19; Плевен – 170; Пловдив –79; Разград – 1, Русе – 15; Силистра – 5; Сливен – 53; Смолян – 37; София – 750; Стара Загора – 38; Хасково – 21; Шумен – 4, Ямбол – 27. Починалите лица, при които е установен Covid-19, са общо 80. В областната болница във Велико Търново е починал мъж на 80 г. Пациентът е страдал от диабет, бил е с перитонит и перфорирана язва. В МБАЛ Севлиево е починал 61-годишен мъж с диабет и артериална хипертония. Министерството на здравеопазването изказва съболезнования на семействата и близките на починалите.

Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.3 от 8 гласа.

05.05|19:12

0
Нови 43 българи с COVID-19 за 24 часапреди 16 минути

Нови 43 българи с COVID-19 за 24 часапреди 16 минути

bazar.bg

43 от изследваните за изминалото денонощие 816 проби са дали положителен резултат по данни на Националната информационна система. Разпределението по области е, както следва: Пазарджик - 21; Перник - 1; Разград - 2; Сливен - 10; Смолян - 1; София област - 1; София - 4; Шумен - 2; Ямбол - 1. Потвърдените към момента случаи на новия коронавирус в България са 2711. От тях активни са 1006. Общият брой на излекуваните лица е 1545, 17 от които са регистрирани през последните 24 часа. С доказан COVID-19, в лечебни заведения за болнична помощ се намират 155 пациенти, като 12 от тях са настанени в интензивни структури. Националната информационна система показва, че към момента, у нас, коронавирусна инфекция е констатирана при 294 лица-медицински служители. За изминалото денонощие са установени 6 нови случая, 2 от които при лекари, 1 - при медицинска сестра, 1 - при санитар и 2 - при друг медицински персонал. През последното денонощие няма починали лица, при които е бил потвърден COVID-19.

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.7 от 3 гласа.

07.06|08:31

0
БЗНС нападна Радев: Води България към Евразияпреди часи 17 минути

БЗНС нападна Радев: Води България към Евразияпреди часи 17 минути

bazar.bg

Още по темата Радев приема почетния караул пред паметника-костница в Дряновския манастир 15 Май, 2021 06:08 Димитър Ганев: С този служебен премиер решаващата дума ще е на Румен Радев 14 Май, 2021 21:15 Страхил Делийски, политолог: Агресивното поведение на ГЕРБ ще продължи 14 Май, 2021 15:25 Румен Радев е говорил с президента на Израел 12 Май, 2021 22:10 Атанасов: С кабинета „Янев“ президентът показва, че иска да е обединител 12 Май, 2021 20:10 Румен Радев и екипът му са в идеологическо и ценностно противоборство с демократичния път, избран от България - тяхната посока е Евразия и дори хибридните им образи не могат да скрият този очевиден факт. Такава позиция изрази БЗНС във връзка с политическата криза в страната. Публикуваме изявлението без редакторска намеса: Многократно предупреждавахме, че Радев си е поставил за цел пълното овладяване на властта. Чрез служебното си правителство при липса на парламент президентът неизменно следва своя план за превземане на държавността. Радев узурпира властта не чрез избори, а през добре разработени хибридни стратегии с помощта на екип от кадри, свързани с БКП. Още с първите си действия служебното правителство показа, че последното нещо, с което ще се занимава, е да спомогне за намаляване на общественото напрежение и за осигуряването на спокойна за гражданите среда за провеждане на предсрочни избори. След като не съдейства за изграждането на коалиционен модел на редовно правителство в рамките на 45-ия парламент, Радев получи изпълнителната власт, към която се стремеше. Политическият реваншизъм и кадровите чистки очевидно ще са основният предмет на занимание и на неговия втори служебен кабинет. Този път той постави непопулярен и нехаризматичен, но верен му човек на поста министър-председател. Бивш генерал, без никакъв опит в политиката и в обществените дела, той ще трябва да организира парламентарните избори! БЗНС смята, че мястото на генералите не е в изпълнителната власт, а в армията. Изказваме цялото си уважение към младите български офицери, както и към висшия команден състав на българската армия, които бдят за националната ни сигурност и водят атлантически мисии. Действайки на терен и под огън, те са поели голямата отговорност за съхранението на човешки животи и за опазването на мира в най-конфликтните точки на света. Това са истински натовски офицери за разлика от онези хибридни генерали, изковани през времето на комунистическия режим и възпитани в лоялност към Варшавския договор, набързо "пребоядисали се" в атлантици след няколко обучения в САЩ. Според нас ролята и мисията на българските висши офицери е да отговарят за националната сигурност, а не да участват в интриги в коридорите на държавните институции под диктовка на Решетников в полза на Кремъл. Още в началото на лятото на миналата година БЗНС алармира, че целта на Радев и на неговите ментори е създаване на служебен кабинет. Днес, когато този кабинет е факт, започваме да ставаме свидетели на целенасочените усилия за влошаване на политическата и институционалната среда, така че и следващите избори да не родят алтернатива за управлението на България. По този начин цялата власт в държавата може да остане задълго в ръцете на президента. Той очевидно действа по сценарий отвън и се интересува единствено от собственото си управленско бъдеще. Затова и негова задача е да работи за формирането на мнозинство, което на втория тур от предстоящите президентските избори да го преизбере за следващ мандат. Паралелно Радев инженерства бъдещите парламентарните сили, така че да конструира угодна за него изпълнителна власт. Той не само че не прави никакъв опит да осигури равнопоставена позиция за всички участници в изборите, а напротив, открито води кампания срещу политическите си противници.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.7 от 54 гласа.

15.05|09:25

0
Борисов за решението на КС: Радев е знаел за гражданството на Петков (ВИДЕО)преди 48 ми

Борисов за решението на КС: Радев е знаел за гражданството на Петков (ВИДЕО)преди 48 ми

bazar.bg

Подобни новини Вижте мотивите на КС по казуса "Кирил Петков" 27 Октомври, 2021 14:32 Румен Радев за казуса "Петков": Решенията на Конституционния съд не се коментират 27 Октомври, 2021 13:41 Борислав Цеков: Ако с такава лекота се гази Конституцията, какво остава за останалите закони 27 Октомври, 2021 14:56 Герджиков срещу Радев за Кирил Петков: Недопустимо е президентът да нарушава Конституцията 27 Октомври, 2021 13:17 ВМРО: Внасяме жалба във ВАС да бъдат анулирани всички актове и решения, подписвани от Кирил Петков като министър 27 Октомври, 2021 13:44 „Основен закон в държавата е Конституцията, Радев как не е знаел за декларацията. Коментарът ми е срещу Радев и неговите юристи, които уж са най-великите. Той в началото може да не е знаел, но като е разбрал не е реагирал. Радев обаче е знаел и затова поиска КС да прекрати делото“. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той направи първи коментар на решението на КС за гражданството на Кирил Петков. Борисов допълни още, че само иска да се спазва върховенството на закона, нищо повече. Той допълни, че в следващия парламент ще търсят останалите политически партии, за да се стигне до консенсус и да не се стига повече до подобни казуси. Указът, с който президентът Румен Радев е назначил Кирил Петков за министър на икономиката в първото служебно правителство, е противоконституционен. Това реши днес Конституционният съд (КС). Решението e прието с 11 гласа, като Георги Ангелов е подписал решението с особено мнение относно допустимостта. Докладчик по делото е Таня Райковска. В решението се затвърждава виждането от предходната практика на КС, че забраната за двойно гражданство на министрите е абсолютна. Отхвърля се тезата, че в случая Петков е нямало какво повече да направи след като на 21 април 2021 г. е подал заявление за отказ от гражданство и КС за първи път изрично заявява: „Не е достатъчно едно лице да е предприело стъпки за отказ от чуждото си гражданство“.

Бел.ред. Уважаеми читателю, 14 ноември 2021 г. ще е уникален ден, когато ти ще гласуваш едновременно за конкретен човек (мажоритарен избор на президент) и за списък от хора (подбрани от и верни на задкулисието нови депутати). Усещаш ли разликата? България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.3 от 26 гласа.

27.10|14:57

0
Лидерът на антиваксърите в Израел почина от. .. COVID-19преди 47 минути

Лидерът на антиваксърите в Израел почина от. .. COVID-19преди 47 минути

bazar.bg

Свързани новини Балкански отличници! В Кипър 80% от пълнолетното население е ваксинирано с поне една доза 14 Септември, 2021 20:10 Гейтс и Рокфелер предупреждават световните лидери за въздействията на пандемията 14 Септември, 2021 19:33 Експертен съвет към правителството: Да има трета доза за възрастни и болни! 14 Септември, 2021 18:30 Лидерът на движението на антиваксърите в Израел - Хай Шаулан почина от коронавируса, съобщи The Jerusalem Post. Уточнява се, се той е прекарал последните си мигове в медицински център в Холон. В социалните мрежи Шаулън призоваваше хората да не се ваксинират срещу COVID-19. Той твърдеше, че "няма епидемия", а ваксините са "ненужни и опасни". След като беше хоспитализиран обаче Шаулан записа видео, в което съобщи, че диша с кислороден апарат, без който се задушава. През месец юли в Калифорния почина друга емблематична личност на антиваксърското движение - 34-годищиният блогър Стивън Хармън, който осмиваше кампанията за ваксиниране срещу COVID-19.

Израел Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 2 от 23 гласа.

14.09|23:27

0
Радев за 24 май: Всеки българин, стъпващ на словото и на духовността е летящ човекпреди

Радев за 24 май: Всеки българин, стъпващ на словото и на духовността е летящ човекпреди

bazar.bg

Подобни новини Борисов: Предците ни са създали език, който ни помага да работим за успехите на България 24 Май, 2021 13:19 Румен Радев и Стефан Янев полагат цветя пред паметника на Светите братя Кирил и Методий 24 Май, 2021 07:19 Вучич: Цариброд или Димитровград? Гражданите да решат 24 Май, 2021 05:25 Светослав Иванов: САЩ показват, че биха работили с Румен Радев 23 Май, 2021 23:08 Радев и Вучич откриха паметник на светите братя Кирил и Методий в Цариброд 23 Май, 2021 20:20 Президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова и премиерът Стефан Янев поднесоха цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий в София. Днес честваме най-голямото духовно достижение на нашия народ - създаването на собствена писменост. Трябва да помним, че преди повече от 1100 години именно България бе държавата, която спаси делото на светите братя Кирил и Методий. Това каза президентът Румен Радев по случай 24-ти май. "Започнатото от Кирил и Методий беше продължено от Климент Охридски и Наум Преславски, които със своите ученици и хиляди последователи направиха така, че България да се превърне в духовния и културен център на славянския свят през Средновековието", обясни държавният глава. По думите му всеки българин, стъпващ на словото и на духовното е летящ човек. Попитан дали ще успеем да върнем младите хора у нас, той заяви, че това зависи от всеки един българин. Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура ще бъде отбелязан с тържества в цялата страна. Радев беше попитан дали ще бъдат сменени шефовете на специалните служби. Президентът обаче посочи, че не желае да политизира днешния празник. Служебният премиер Стефан Янев посочи, че ще коментира темата утре.

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.4 от 19 гласа.

24.05|14:41

0
Бойко Борисов към пловдивчани: Забравете Радев да ви даде пари за нещопреди час

Бойко Борисов към пловдивчани: Забравете Радев да ви даде пари за нещопреди час

bazar.bg

Подобни новини Кметът на Велико Търново: Скоро очаквайте новини от г-н Бойко Борисов 22 Септември, 2021 12:51 Борисов: Лидерите на политическите партии да загърбят егото си 22 Септември, 2021 10:33 Масова сеч на млади дървета в голям град 22 Септември, 2021 09:25 Проф. Дюлгерова: Кирил Петков разчиства лични сметки 22 Септември, 2021 06:39 Борисов: Диктаторът Радев жертва "Хемус" за изборите, водим по смъртност заради него 19 Септември, 2021 06:01 Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив за среща с партийния актив. Сбирката се провежда по традиция в хотел "Империал", където домакин е местният лидер и ексдепутат Иван Тотев. Той първи взе думата, за да обясни какви трудности срещат общините при управлението на служебното правителство. На сбирката присъства и кметът на Бургас Димитър Николов, както и всички местни управници от ГЕРБ в Пловдивска област. След него се изказа кметът Здравко Димитров, който напомни каква помощ е получавал Пловдив от правителството на Бойко Борисов. И даде пример със спирането на Околовръстното шосе от сегашната власт. Димитров обяви,че се надява ГЕРБ отново да състави кабинет след изборите, за да може да продължи подкрепата за общината. И добави, че Пловдив има нужда от държавна помощ за важни проекти, сред които и басейна с олимпийски размери. "Думата "власт" използва Румен Радев, ние управляваме. Целта е да сме в управлението", заяви в началото на речта си Бойко Борисов. Той подчерта, че откакто ГЕРБ не е на власт, са спрени важни за Пловдив проекти. "Къде щяхте да правите Европейско първенство в Пловдив, ако не бяхме ви направили зала "Колодрума", попита Бойко Борисов. И се обърна към кмета: "Честито, Зико! Вие никога няма да имате Околовръстно при такова управление". Бившият премиер напомни какви пари е наляла държавата в града при управлението на ГЕРБ. "Приказен град ми е Пловдив, любимият", увери Борисов. Половин милиард са влезли в Пловдив целево, а сега има 100 милиона за всички общини, посочи експремиерът. „Пловдив не можеше да се смогне на инвестиции, не остана място където да няма завод, затова направихме Асеновградско. А сега какво? С какво нашите опоненти доминират над нас, за да не сме горди с това, което сме направили. Няма град в който е направено толкова, колкото в Пловдив“, заяви още Борисов.

Бел.ред. 2 509 864 българи заявиха на Референдума от 2016 г., че депутатите трябва да се избират на мажоритарни избори в два тура, но политическия елит и неговите кукловоди не позволяват това да се случи, а в техните медии темата е табу. Легитимни ли са за Вас избраните след това парламенти? Линк към резултатите

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.2 от 44 гласа.

22.09|13:35

0
Атанас Атанасов: Потресе ме инициативният комитет на Радев с 27 бивши агенти на ДС в него

Атанас Атанасов: Потресе ме инициативният комитет на Радев с 27 бивши агенти на ДС в него

bazar.bg

Подобни новини Явор Божанков: Категорична е подкрепата ни за Радев 8 Октомври, 2021 23:33 Каримански от ИТН: Ние сме млада партия и емоциите дадоха превес над разума 8 Октомври, 2021 22:15 Тома Биков: Държавата започва да прилича на кораба "Вера Су" 8 Октомври, 2021 21:55 Симов: БСП е незаобиколим фактор, никакви разговори с ГЕРБ и ДПС в новото НС 8 Октомври, 2021 19:35 Проф. Герджиков разкри грешката на Радев 8 Октомври, 2021 18:16 Лозан Панов е наш съмишленик в сферата на правосъдието. Той е достоен и последователен в борбата за съдебна реформа и го подкрепяме. Това заяви съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов в предаването „Панорама“ по БНТ. Той отказа да отговори дали е съгласен с твърдението, на Лозан Панов, че Румен Радев е фалшив герой. По думите му това е изказване на старта на предизборната кампания. „Ние сме признавали полезните ходове на президента Радев. Потресе ме инициативният комитет, издигнал Румен Радев, в който 27 души са бивши агенти на ДС. Той обаче пръв се обяви срещу корупционните практики в страната“, отчете Атанасов. „Функционирането на държавата трябва да се опира на справедливост. Имаме много важни предизвикателства, пред които сме изправени. Трябва да има политическа воля, за да се посрещнат всички предизвикателства. Много тежко приемам, че три пъти в една година правим избори. Ние от ДБ не сме получавали мандат за създаване на правителство“, призна Атанас Атанасов. Съпредседателят на ДБ призна, че в интерес на държавата са готови да участват в мнозинство, дори, ако има участие и на БСП. „В политиката има правила. И в двата парламента бяхме готови да преговаряме. Направихме тежки компромиси. Бяхме готови да подкрепим правителство на малцинството без да участваме с министри в него“, припомни Атанасов. Той се обърна към представителят на ИТН и определи като провал провала да се състави кабинет. По думите му всеки трябва да си извлече поуките. „Имаме толкова много кризи за разрешаване. Трябва да се говори за това какво трябва да се направи в следващото НС“, посочи още той.

Бел.ред. Уважаеми читателю, 14 ноември 2021 г. ще е уникален ден, когато ти ще гласуваш едновременно за конкретен човек (мажоритарен избор на президент) и за списък от хора (подбрани от и верни на задкулисието нови депутати). Усещаш ли разликата? София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 1.8 от 29 гласа.

09.10|00:34

0
Радев: Животът на народа е по-важен от изборния резултат, който ще понеса със смирение.п

Радев: Животът на народа е по-важен от изборния резултат, който ще понеса със смирение.п

bazar.bg

Подобни новини Марешки: Докато Радев и Борисов играят опасни политически игри, народът изнемогва 23 Октомври, 2021 14:54 Проф. Герджиков: Радев дължи много отговори за проблемите в страната 23 Октомври, 2021 14:37 Москов: Истинските кражби са публичните системи, които без контрол пилеят парите на хората 23 Октомври, 2021 14:04 Борисов: Радев сега се сети за ваксинитe, а ние всеки ден говорим за това 23 Октомври, 2021 11:12 Проф. Герджиков: Радев и кабинетът му създадоха хаос и разделение 21 Октомври, 2021 15:28 Считам, че затварянето на държавата е крайна мярка и това беше причината да подкрепя предложението на управляващите за въвеждането на зеления сертификат”. Това заяви президентът Румен Радев на среща с министрите от кабинета на Стефан Янев, цитиран от Нова телевизия. „За мен животът на народа е по-важен от изборния резултат, който ще понеса със смирение. Въпреки високата цена подкрепих вашето решение, защото то дава свобода на избор и оставя икономическия живот отворен. Начинът на въвеждане на тези мерки търпи сериозна критика. Не беше дадено достатъчно време тези мерки да се адаптират. Разбираемо е това да предизвика стрес и възмущение у хората”, добави Радев. Според него приоритет трябва да бъде връщането на малките деца в класните стаи. Освен това той поиска от министрите тестовете наистина да бъдат безплатни, а не както хората вече са се оплакали, че за тестове плащат между 15 и 40 лв. Също така призова министрите и за решение за хората, които имат много антитела, но нямат сертификати. „В последната седмица има рязка промяна на средата, в която децата учат. Преди имахме по около 100 заразени на ден, докато през последната седмица те вече са около 500. Ние няма как да пренебрегнем здравето на децата. Според мен е правилно да има радикална промяна по начина по който се влиза в училище и се провеждат учебните занятия. Решението е правилно от гледна точка на здравето и живота на децата, за които носим отговорност”, каза образователният министър проф. Николай Денков. „Според мен връщането на децата в класните стаи трябва да стане на етапи. Първо това трябва да се случи с тези от 1-4 клас. Няма да позволя да се бърка в носовете на децата. Има щадящи тестове и ако родителите са съгласни с такъв подход, това е начин да се осигури безопасна среда. Когато има детенце с положителен тест, то няма да влиза и няма да се стига до карантиниране на цялата паралелка. Смятам, че ако имаме необходимите средства за около седмица можем да организираме този процес”, каза здравният министър Стойчо Кацаров. Проф. Денков обясни, че по тази тема сред родителите няма консенсус. „Надявам се, че здравият разум ще надделее. Това е похват, който се използва навсякъде по света. Очаква учителите също да подкрепят осигуряването на една такава безопасна среда в класните стаи", добави Денков. „Децата освен на здраве имат право да ходят на училище и да бъдат щастливи. Те не могат да бъдат заложник на тази пандемия. Съвсем отговорно заявявам, че Министерството на финансите няма да пести нито стотинка. Ще получите пълната подкрепа на нашето ведомство”, каза финансовият министър. Кацаров добави, че ако повече хора се ваксинират, вероятността да се стигне до нова вълна на заразата е по-малък.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 2.7 от 35 гласа.

24.10|13:07

0
Радев: Борисов имаше 12 години да реформира здравната система, а я съсипапреди час

Радев: Борисов имаше 12 години да реформира здравната система, а я съсипапреди час

bazar.bg

Подобни новини Панов: Отиваме днес в Президентството да поканим Румен Радев на дебат 4 Ноември, 2021 09:02 Радев в Хитрино: Благодаря ви за подкрепата, няма да ви предам! 4 Ноември, 2021 06:41 Москов и Цветанов: Румен Радев и БСП не са и не трябва да бъдат бъдещето на България 3 Ноември, 2021 20:41 Румен Радев: Ние не се страхувахме да бъдем вашия глас 3 Ноември, 2021 16:16 Проф. Герджиков: Радев се е ваксинирал тайно, за да не загуби гласове 3 Ноември, 2021 15:21 Президентът Румен Радев отговори на нападките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че кабинетът не се справя с COVID пандемията. "Продължаваме да слушаме гузната истерия на политика, който съсипа българското здравеопазване, прогони лекарите, игнорира протеста на сестрите. Борисов имаше 12 години да реформира здравната система, да изгради Национална детска болница, да достави медицински хеликоптери, да задържи младите лекари в България“, заяви Румен Радев, цитиран от БТВ. Правителството прави всичко възможно да овладее кризата с Covid-19 и да осигури работоспособност на всички здравни заведения, без да се затваря държавата, заяви президентът Румен Радев при посещението си в Добрич. Според него всички мерки за подпомагане на бизнеса вървят и той може да избира дали да работи при условията, които са му дадени, или да затвори и да получава финансова подкрепа, допълни Радев. "Както знаете, правителството прави всичко възможно да овладее кризата, да осигури работоспособност на всички лечебни заведения - така че, ние да преминем през това изпитание без да затваряме държавата, без да лишаваме българите от социален и културен живот и възможност да упражняват своята професия и да имат доходи, без да разсипваме бизнеса".

Бел.ред. Уважаеми читателю, 14 ноември 2021 г. ще е уникален ден, когато ти ще гласуваш едновременно за конкретен човек (мажоритарен избор на президент) и за списък от хора (подбрани от и верни на задкулисието нови депутати). Усещаш ли разликата? България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.2 от 47 гласа.

04.11|14:48

0
Ето какви въпроси си зададоха Радев и Герджиков по време на дебатапреди часи 22 минути

Ето какви въпроси си зададоха Радев и Герджиков по време на дебатапреди часи 22 минути

bazar.bg

Подобни новини Дебат между Румен Радев и Анастас Герджиков по 5 актуални теми (ВИДЕО) 18 Ноември, 2021 20:23 Зелено движение подкрепя Румен Радев на балотажа 18 Ноември, 2021 18:05 ДПС изтри от "Фейсбук" агитационния материал за Герджиков 18 Ноември, 2021 17:42 Кирил Петков с призив да се гласува за Румен Радев ВИДЕО 18 Ноември, 2021 15:26 Проф. Росен Стоянов: Дебатът между Радев и Герджиков може да повиши избирателната активност 18 Ноември, 2021 12:49 Герджиков попита Радев за комплекс "Марица-Изток" - дали има поет ангажимент със срокове за затваряне. По Плана за възстановяване и устойчивост - 2038 г. -2040 г., ще отстояваме тези срокове. Работните места трябва да бъдат запазени, каза Радев, като площадката има потенциал да се използва за алтернативни дейности. Механизмът за капацитет отчайващо закъсня, сега няма да ползваме финансови облекчения, както Полша, например. След това Радев зададе и своя въпрос към опонента си: "Г-н Герджиков това, че прокуратурата забатачи разследванията за шкафчетата и къщата в Барселона ли ви кара да я подкрепяте?" "Шкафчетата не са мои. Вашите провали и затъването, разделението в обществото, са си лично ваши. Трябваше да кажете вие какво сте постигнали за 5 години и за какво аз съм сгрешил. Опитвате се да ме прикачите към някакви хора. Един добър президент не трябва да мисли само за Бойко Борисов. Подкрепям прокуратурата както всички български конституции. Нека главният прокурор да си свърши добре работата, ако не го прави, нека да е сменен, ще се радвам .Не може да ми приписвате партии и хора", каза той. "Приписвате ми грехове на други хора", каза той и добави, че това е отвратителна тема", добави Герджиков. Професорът запита Радев защо никога не признава, че греши: "Мога да ви кажа, че вие казвате, че нямате общо с ГЕРБ. Напротив тези хора вървят с вас и ви представят. Представя ви бившият министър на МВР, при който биха вашите студенти. За 5 години отстоях истината и мога да бъда горд, че допринесох за възбуждането на гражданската енергия за промяна. Ако българите виждаха огромна вина в мен, нямаше да излязат и да гласуват на първи тур", каза Радев. "Мен и цялото ми семейство заливаха с кал. В момента се радвате на комфорт, по-скоро трябва да го цените", каза Радев. Дойде време и за вторият въпрос на Радев: "Казвате, че ще бъдете обединител. Как ще обедините мафията с жертвите ѝ, хората с празни шкафчета с тези, които си ги напълниха? "Не се срамувам от ничия подкрепа. Забелязвам, че партиите, които ви издигат, се срамуват от вас. Аз шкафчета нямам, не съм направил нищо нередно, не съм партиен. Не можете да водите кампания срещу мен, свързвайки ме с други хора. Кажете нещо за мен", каза президентът. "Моята цел е да обединя небитите и биячите, не честните и нечестните, а всички хора, за да излезем от кризата, в която ни вкарахте. Може ГЕРБ и Бойко Борисов да са допуснали грешки, но са правили и добри неща. Вие за 6 месеца имате само грешки", каза Герджиков. Всеки трябваше да посочи най-голямата си грешка: Герджиков призна, че му е трудно да съчетава работата с личния си живот и не оставя много време за себе си. „Не успях да допринеса по-рано Борисов да си отиде“, заяви пък Радев. Двамата признаха, че са способни да прощават. Герджиков изтъкна като най-голямо свое постижение това, че намира общ език с всички и се разбира с хората около себе си. Радев пък смята, че неговият успех са децата. "В служебен план успях да водя хората и да ги паля с личен пример", каза той. На въпрос кино или театър Радев заложи на второто, а Герджиков призна, че е фен на киното. Последва въпрос за любимия им български президент: "Харесвам всички български президенти. Все пак бих посочил Петър Стоянов", заяви Герджиков. "Петър Дертлиев - човек на диалога, консенсуса и прошката", каза пък Радев. Двамата трябваше да посочат по едно качество, което харесват в опонента си: "Познавам г-н Герджиков бегло и мога да кажа, че харесвам всички хора на знанието, науката и духа", заяви президентът. "Г-н Радев винаги ми се е струвал дисциплиниран и подреден, уважавам това", каза ректора. Двамата бяха помолени да цитират стих от любимо стихотворение: "Нямам любим стих, а любими поети - Яворов, Дебелянов и Смирненски. Днес обаче получих книга от Недялко Йорданов и ще споделя нещо от нея: Любов човешка ще ви пожелая", каза той. "Имаме много прекрасни български поети, не мога да откроя един. Последно четох "Глина" на Виктория Гашлиева. Невероятна творба", каза Радев. ФИНАЛНИ ПОСЛАНИЯ Анастас Герджиков: "Благодаря на всички, които ни подкрепиха досега. Надявам се да ни подкрепят за в бъдеще, за да можем да излезем от кризата и да се обединим около нов национален идеал. Пожелавам си да бъда онзи президент на България, който да не помрачава Новата година на хората с мрачни речи, да не размахва пръст, да не се сърди на никого, за да виждаме българите усмихнати и щастливи". Румен Радев: "Вече десетилетие в България парите купуват съвести. Парите купуват безнаказаност, парите купуват гласове. Има дни през годините, в които всички имаме шанса да имаме равен дял в избора на бъдеще на родината. Този ден е 21 ноември. Уважаеми сънародници, излезте и гласувайте, за да затворим страницата на диктатурата и да си върнем България!"

Бел.ред. Първите по смъртност в света са последни по избирателна активност. Ние, българите. Наистина ли не ни пука как ще продължим напред?! Ще оставим ли твърдите партийни ядра на статуквото и гласовете от съседна страна да решат и тези избори?! Да излезем в неделя и да гласуваме масово! София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.3 от 13 гласа.

18.11|23:20

0
Корнелия Нинова с първи думи след победата на Радевпреди часи 1 минута

Корнелия Нинова с първи думи след победата на Радевпреди часи 1 минута

bazar.bg

Свързани новини Андрей Райчев: Нинова се готвеше да шантажира и двата отбора 21 Ноември, 2021 22:43 Екатерина Захариева "захапа" Румен Радев и заяви: ГЕРБ е във форма 21 Ноември, 2021 22:25 Зоран Заев честити победата на Румен Радев 21 Ноември, 2021 22:10 Румен Радев е новият президент на България 21 Ноември, 2021 19:54 Нинова: Гласувах за президент, който винаги ще се ръководи от българския национален интерес 21 Ноември, 2021 17:34 "Смазваща разлика, поздравяваме победителите и им желаем успешен мандат. Поздравяваме социалистите, които са сред най-активно гласувалите. Дано политическата обстановка се успокои и да се работи за държавата". Това коментира председателят на БСП Корнелия Нинова пред журналисти след вота за президент. "За БСП компромисите ще са разумните, нека не изпадаме в конкретика, не сме се виждали с колегите от другите партии, изчакайте ден-два, нека се срещнем", заяви тя за преговорите. "Социалната политика, вдигане на доходите, борбата с неравенството, намаляване на цените, стабилна икономика, преодоляване на кризите са сред приоритетите, за които имаме мандат да преговаряме. От първите ни разговори сме планирали четиригодишен мандат. Трябва да подредим нещата. Дългосрочната политика е истинската промяна на досегашния модел, която не се е случила до момента", посочи тя за преговорите за правителство. "Ще намерим сечението, сигурни сме, но не виждаме как с десни средства могат да се постигнат леви резултати", каза още Нинова.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 2.8 от 27 гласа.

21.11|22:50

0
Радев ще участва във възпоменателна церемония в Страсбург в памет на бивш френски президент

Радев ще участва във възпоменателна церемония в Страсбург в памет на бивш френски президент

bazar.bg

Подобни новини Чехия с нов премиер 28 Ноември, 2021 14:15 Изписаха чешкия президент от болницата 27 Ноември, 2021 19:27 Чешкият президент отново бе приет в болница 26 Ноември, 2021 09:35 Изписаха от болницата чешкия президент 25 Ноември, 2021 13:58 Путин поздрави Радев 23 Ноември, 2021 20:41 Държавният глава Румен Радев ще участва във възпоменателна церемония в Страсбург в памет на Валери Жискар д’Естен, президент на Френската република от 1974 до 1981 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава. По покана на президента Еманюел Макрон и председателя на Европейския парламент Давид Сасоли, държавният глава Румен Радев ще участва във възпоменателната церемония в памет на Валери Жискар д’Естен, президент на Френската република от 1974 до 1981 г., който почина на 2 декември 2020 г. Възпоменателната церемония ще се състои от 11.00 часа днес- 2 декември, в Страсбург. Президентът Румен Радев ще направи обръщение към семейството на Валери Жискар д’Естен и участниците в церемонията около 12.30 часа.

Франция Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 3.6 от 12 гласа.

02.12|08:59
  • >> Следващото